Katholiek protest tegen heiligschennis door NCRV

Uncharacteristically for my blog, a post in Dutch. This is an open letter to the NCRV in response to the desecration of the Holy Eucharist as shown in their tv program Man Bijt Hond. The letter is an initiative of Catholic blogs Kattekliek and Beautiful Blues, and has been signed by a few dozen people, among them members of the clergy.

I don’t usually sign petitions and open letters, but the seriousness of the subject and the need for the Catholic voice to be heard in this is too important. After all, this touches the very heart of our faith, and it is not okay to use that as a toy or a means to ridicule and insult people.

The letter requests a public apology from the NCRV, especially in light of the totally unsatisfactory automated response (including spelling mistakes) that was sent earlier, and which I shared here on my blog.

Please excuse the bad layout of the letter. It is a problem with WordPress, which apparently is unable to outline texts properly.

———————–

Aan: het Algemeen Bestuur van de NCRV 

Postbus 25000 

1202 HB 

Hilversum 

Betreft: Open Brief over heiligschennis in “Man Bijt Hond” 

Geacht bestuur, 

Op maandag 1 maart j.l. werd in het NCRV-programma “Man Bijt Hond” de columnist en theatermaker Mark Wagemakers gevolgd. Te zien was hoe hij bij wijze van statement in de Sint Janskathedraal in Den Bosch een Hostie ging “halen”. Hij nam deze vervolgens mee naar buiten om hem pas daar tot zich te nemen. 

Op drie manieren is dit heiligschennis. Allereerst omdat “Man bijt Hond” het Sacrament op deze manier tot podium maakte voor het maken van een persoonlijk statement tégen de Kerk. Ten tweede omdat de Hostie direct dient te worden genuttigd en absoluut niet mag worden meegenomen naar buiten. 

Tot slot omdat “Man Bijt Hond” bewust lange tijd openhield of Wagemakers de Hostie ging opeten of weggooien. Duidelijk werd de suggestie gewekt dat het wel eens op dat laatste zou kunnen uitdraaien, doordat in de laatste momenten voordat Wagemakers de Hostie opat prominent in beeld een vuilnisbak te zien was, waar hij zich steeds naartoe draaide. Toen hij alsnog – onder kwetsende bewoordingen – de Hostie nuttigde, maakte hij het Sacrament en de Drie-eenheid belachelijk. 

Het is voor katholieken kwetsend genoeg dat dit, onder het mom van de in Nederland verworven vrijheden, op deze manier op televisie is gekomen. Dat het ook nog eens gedaan wordt door een christelijke omroep die zich beroept op een 85 jaar oude traditie van “respect”, ervaren wij als ronduit verbijsterend en bijzonder pijnlijk. 

Enkele katholieken hebben inmiddels hun beklag gedaan en kregen daarop allemaal hetzelfde “standaardantwoord”, dat ver beneden de maat was: 

Geachte …, 

Bedankt voor u mail. 

Het is nooit onze bedoeling geweest om mensen hiermee te kwetsen, sorry hier voor. 

Wij hopen dat u met veel plezier naar ons programma kan blijven kijken. 

Met vriendelijke groet, 

Redactie 

NCRV 

Man bijt hond 

Christus Zelf is in de Heilige Eucharistie aanwezig, waarin Hij Zich aan ons meedeelt. Dat is de kern van het katholieke geloof. Door er zo mee om te gaan, heeft u veel katholieken in het diepst van hun geloof gekwetst. Bovenstaande routinemail doet degenen die aan deze pijn uiting hebben gegeven geen recht. Een publiekelijk en inhoudelijk excuusvan de NCRV is onzes inziens op zijn plaats. Op deze manier kan de NCRV de band met het gelovig katholieke deel van Nederland weer enigszins herstellen en doet zij teven haar reputatie als christelijke omroep eer aan. Wij vragen u dan ook om deze publieke actie ook publiekelijk recht te zetten. 

Met vriendelijke groeten, 

R.T. van Mulligen
Parochie HH Michael & Clemens
G. Wilkens, priester
H.J.P.T. Broers, priester
Ch. van Buijtenen, priester
J. Goris, priester
W.J.J. Grondhuis, priester
K. Loodts, priester
C. Mennen, priester
M. Peeters, priester
G. van Rossem, priester
H.C.W. Schilder, priester
C. Stam, priester
G.M.J. van der Vegt, priester
A. van Aarle, diaken
A.B.M. van Kempen, diaken
I.W.G. Molenaar, diaken
Broeder Hugo, heremiet
S. Volkers, seminarist
Alina ofs
J. Ackermans
Angela ___
R. Bangma
G.E. van Beek
A. van Berkel
A.J.M. van Berkel
A.M.C. van Berkel
F.S. Blaauw
J.J. Boekee
M. Boerma
R. Bol
A. Bonen
B.S. Bosma
E. Bötticher
J. Brouwers
M. Buuron
W. Cromwijk
O. Dhaene
J. Dhaene
B. van Dijck
M.E.A. Dommeck – Kuyt
M. Donders
G. Drijfhout
M.B.A. van Elswijk
F. Erkens
J. Erkens
J. Flierman
J. Friederichs
P. Frissen
J.H. de Geest
J. van Gool
E. van Goor
J. van Gorp
T. de Groene
L. de Groene
E. de Groot
N. de Groot
W. de Groot
G.E. Hageman
N.J. Hageman
F. van der Have
W.M.C. Heemskerk
M. Hendriks
M.V. van Heusden
J. van den Heuvel
G. Holterman
P.M.A. Hoofs
P.H.W. Huiting
M. van Iperen
A.J.M. Janssen
H.A.M. Janssen – Rombouts
J.C.M. de Jong
H. Kaptijn – Verzijlbergh
M.J. van Kleef
H. Knabben
A. Koole – Bart
N. Kuipers
R. Kuipers
P. Kuis
S. Leferink op Reinink
D.P.J. van Lith – Woestenberg
R.B. Lok
J. Lont
J.M.E. Lont
R. Marks
F. van der Meer
F. Meijneke
F.E. Mélotte
D. Milis
T.J.M. Mom
M. Nagtegaal
J. Nederlof – Erens
C. Nelson
H. Nolden
A. Nolden
N. Nolden
J. Nolden
R. Nolden
C. Nolden
L. Nolden
M. Nolden
L. Nolden
P. Offermans
D.P.J. Oostveen
J.P. Oostveen
J.J. van Peperstraten
M. Pijnenburg
M.B. Pronk
E.M. Raats
J. Rademaker
L.C.C. Reuser
A.F.M. Scheerboom
C. Scholten
H.D.L.M. Schruer
L. Schruer
P.M. Schruer – Zoetmulder
M. Semere
E.M. Slegers
T. Spee – van Heijster
N. Stienstra
A. Spijker-Huiges
J. Strengholt
M.I.M. Terlaak
G. Tomicic
Toon ___
G.A. van der Toorn – Piebenga
J. Trum
W.L. Tuyl
S. Uiterwijk
A. Valstar
G.J.M. Vehof
A. Verboord
P. Verhoeven
J.G. Verhoeven – den Uijl
J. Vermeulen
S. Verschuur
M. Viehoff
L. Vloedbeld
E.H.J. Vossenberg
M. de Vries
M. de Vries
R. Weerdenburg
H. Westerveld
J.P. Winkels
A.J.A. de Wit
M. de Witt
M. Wolterink
F. Wouters
E. Wouterse
H.K.M.G. van Zandwijk – Bruin
P. van Zoest

Afschriften van deze brief zijn verstuurd naar:
– mgr. Hurkmans (bisschop van Den Bosch)
– Katholiek Nieuwsblad
– Catholica
– Tertio
– Nederlands Dagblad
– Reformatorisch Dagblad

Tevens gepubliceerd op:
http://antondewit.wordpress.com

http://beautifulblues.wordpress.com

http://www.catholica.nl

http://clavesregni.wordpress.com

http://dagboekvaneenzelve.web-log.nl

http://davidoostveen.blogspot.com

http://heiligrkboontje.hyves.nl/blog/

http://ikloopdoor.blogspot.com

https://incaelo.wordpress.com

http://ingridairam.livejournal.nl

http://janbrouwers.blogspot.com

http://www.kattekliek.nl

http://laatstedag.wordpress.com

http://www.observatrix.nl

http://rkgelovig.web-log.nl

http://schoppenkoning.blogspot.com

http://theodoricus.blogspot.com

~~

Advertisement

One thought on “Katholiek protest tegen heiligschennis door NCRV”

  1. Dag Incaelo,

    Dank voor je steun en voor de publicatie! Ik had nog geen kans gezien om je persoonlijk te bedanken, dus bij deze. Hoewel de aanleiding in dit geval een zeer negatieve is, doet het me tegelijkertijd goed te zien dat katholieken ook samen ergens voor kunnen staan als dat echt nodig is.

    Groet,
    BB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s