He is risen!


The Resurrection by Rembrant van Rijn

Advertisement