Gebed voor de Heiligverklaring van Jozef Kardinaal Cardijn, oprichter van de Internationale Katholieke Arbeidersjeugd

Hemelse Vader,

U bent de bron van al het goede dat tot ons komt.

Wij danken u voor het geschenk van Jozef Kardinaal Cardijn aan de wereld.

Kardinaal Cardijn was voorspreker van de arbeiders die uw medewerkers zijn in het herscheppen van een nieuwe wereld waarin liefde, gelijkheid en gerechtigheid in de geest zullen heersen. Hij werkte heel zijn leven voor de emancipatie van de arbeiders, zodat dezen met Uw goddelijke hulp van krachteloosheid naar kracht mochten groeien.

Wij, de huidige en voormalige leden van de Cardijnbewegingen en degenen die Cardijns spiritualiteit, visie en zijn ZIE-OORDEEL-HANDEL methodologie hebben aangenomen of hebben gekend, zoeken nu uw goddelijke tussenkomst om de apostel van de arbeiders tot een heilige van de Heilige Moeder de Kerk te verklaren. Dit vragen wij door Christus onze Heer,

Amen.

One thought on “Gebed voor de Heiligverklaring van Jozef Kardinaal Cardijn, oprichter van de Internationale Katholieke Arbeidersjeugd”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s