Translations

Translation of texts into Dutch or English, depending on the source.

Vertalingen van teksten uit het Nederlands of het Engels, afhankelijk van de bron.

English
1954 letter concerning sexual abuse of minor – Superior General M. Canisius, CMM
I did not want this disturbance” – Father Luc Buyens
“Provocative? I’m just being honest” – Archbishop André-Joseph Léonard
“Someone is more likely to get pregnant from kissing than a pedophile because of celibacy” – Interview with Hans-Ludwig Kröber
Advent Letter 2011 – Bishop Frans Wiertz
Advent Letter 2011 – Bishop Gerard de Korte
Begegnung und Beziehung – Homily at the sixth anniversary of the election of Pope Benedict XVI – Bishop Ad van Luyn
Catechesis at the World Youth Days in Madrid – Archbishop Wim Eijk
Catechesis at the World Youth Days in Madrid – Bishop Hans van den Hende
Christmas Address – Bishop Rob Mutsaerts
Clear and cordial: On the future of Roman Catholicism in the Netherlands – Bishop Gerard de Korte
Euthanasia and pastoral action – Bishop Rob Mutsaerts
Homily at the Catholic Youth Day 2010 – Bishop Rob Mutsaerts
Homily at the consecration of the new auxiliary bishops – Archbishop Wim Eijk
Homily at the consecration of the three auxiliary bishops – Archbishop André-Joseph Léonard
Homily at the episcopal consecretion of Msgr. Jan Hendriks – Bishop Jos Punt
Homily at the installation of Msgr. Jan Liesen as Bishop of Breda – Bishop Jan Liesen
Homily at the Installation as Archbishop – Archbishop André-Joseph Léonard
Homily at the Mass on the occasion of leaving Rotterdam – Bishop Ad van Luyn
Homily for the Assumption of the Blessed Virgin Mary, 2010 – Archbishop François Bacqué
Homily for the inauguration of King Willem Alexander – Bishop Jos Punt
Homily on the second Sunday of Lent – Father Geertjan van Rossem
I have one or two things to explain to you – Archbishop André-Joseph Léonard
Interview with Cardinal Schönborn – Petra Knapp-Biermeier
Introductory letter to ‘Church of God and Church of People’ – Dutch Bishops’ Conference
Late Answer to Early Vocation – Deacon Steven de Koning
Letter calling for a full ban on abortion – Bishop Everard de Jong
Letter concerning the prohibition of ritual slaughter – A.J. Plaisier
Letter for Pentecost 2011 – Bishop Hans van den Hende
A letter from the bishop – Bishop Johan Bonny
Letter from the Dutch bishops, to be read out to the faithful of our dioceses – Dutch Bishops’ Conference
Letter to the German Bishops’ Conference – Pope Benedict XVI
Letter to young people after the world youth days – Archbishop Wim Eijk
Living with Christ – Pastoral Letter on the Eucharist Willem Cardinal Eijk
Message for the World Day of Prayer for Vocations 2010 – The Dutch Bishops’ Conference
Opening address at the new evangelisation symposium – Bishop Frans Wiertz
Pastoral Letter about the Abuse Cases – Bishop Jos Punt
A resolute “yes” to palliative care – Archbishop Andŕe-Joseph Léonard
Towards a more coordinated approach of sexual abuse in a pastoral relationship – Bishops’ Conference of Belgium
The truth sets free – Bishop Gerard de Korte
Word at the end of the bishop’s consecration – Bishoop Jan Hendriks

Nederlands
“Hij kan beter met een molensteen om zijn nek in gegooid worden…” Interview met Mgr. Charles J. Scicluna
“Liturgisch misbruik kunnen we niet tolereren” – Carlos Antonio Palad
Aan de nieuwe ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden – Paus Benedictus XVI
Afscheid van het College van Kardinalen – Paus Benedictus XVI
Afsluiting van de Vastenretraite – Paus Benedictus XVI
Angelus, 24 februari 2013 – Paus Benedictus XVI
Apostolische Brief “Porta Fidei” – Paus Benedictus XVI
Apostolische Exhortatie ‘Verbum Domini’ (translation in progress)
Beschaafd handelen: de waarheid spreken in liefde – Donald Kardinaal Wuerl
Boodschap aan de Pauselijke Bijbelcommissie – Paus Benedictus XVI
Boodschap voor de 25e Wereldjongerendag – Paus Benedictus XVI
Boodschap voor de Wereldgebedsdag voor Roepingen 2011 – Paus Benedictus XVI
Boodschap voor de Wereldgebedsdag voor Roepingen 2012 – Paus Benedictus XVI
Boodschap voor de Wereldjongerendag 2011 – Paus Benedictus XVI
Boodschap voor de Wereldjongerendag 2012 – Paus Benedictus XVI
Boodschap voor de Wereldjongerendag 2013 – Paus Benedictus XVI
Boodschap voor de Vastentijd 2010 – Paus Benedictus XVI
Boodschap voor de Vastentijd 2011 – Paus Benedictus XVI
Boodschap voor de Vastentijd 2013 – Paus Benedictus XVI
Boodschap voor Wereldcommunicatiedag 2010 – Paus Benedictus XVI
Boodschap voor Wereldcommunicatiedag 2011 – Paus Benedictus XVI
Boodschap voor Wereldcommunicatiedag 2012 – Paus Benedictus XVI
Boodschap voor Wereldcommunicatiedag 2013 – Paus Benedictus XVI
Boodschap voor Wereldgebedsdag voor Roepingen 2010 – Paus Benedictus XVI
Boodschap voor Wereldgebedsdag voor Roepingen 2013 – Paus Benedictus XVI
Boodschap voor Wereldmissiezondag 2010 – Paus Benedictus XVI
Brief aan de Katholieken in Ierland – Paus Benedictus XVI
Brief aan de Priesters – Congregatie voor de Geestelijkheid
Brief aan het einde van het Jaar van de Priester – Kardinaal Cláudio Hummes
Brief aan het Pauselijk Instituut voor Gewijde Muziek – Paus Benedictus XVI
Brief aan de seminaristen – Paus Benedictus XVI
De Crucifix Midden op het Altaar – EH Mauro Gagliardi
Decreet voor de Zaligverklaring van Paus Johannes Paulus II
Een Duidelijk Pad Door de Storm – Federico Lombardi SJ, pr.
Eerste toespraak tot de kardinalen – Paus Franciscus
Gebed voor Wereldjongerendag 2013
De Gewonde Liturgie – Bisschop Marc Aillet
Gids tot de CGL Procedures aangaande Beschuldigingen van Seksueel Misbruik – Congregatie voor de Geloofsleer
Groet bij de Grot van St. Paulus – Paus Benedictus XVI
Homilie – Paus Benedictus XVI
Homilie bij de afsluiting van het Jaar van de Priester – Paus Benedictus XVI
Homilie bij de create van zes nieuwe kardinalen – Paus Benedictus XVI
Homilie bij de Mis met de nieuwgecreërde kardinalen – Paus Benedictus XVI
Homilie bij de Vigilie voor het Ongeboren Leven – Paus Benedictus XVI
Homilie bij de wijding van vijf bisschoppen – Paus Benedictus XVI
Homilie bij de zaligverklarig van Paus Johannes Paulus II – Paus Benedictus XVI
Homilie op Cuatro Vientos, Wereldjongerendagen 2011 – Paus Benedictus XVI
Homilie over lijden en gehoorzaamheid – Bisschop Edward Slattery
Homilie te Lough Derg – Marc Kardinaal Ouellet
Homilie tijdens de Mis voor Paus Johannes Paulus II – Paus Benedictus XVI
Homilie tijdens de Paaswake – Paus Benedictus XVI
Homilie voor Corpus Christi 2011 – Paus Benedictus XVI
Homilie voor de boeteviering ter gelegenheid van het symposium “Naar Genezing en Vernieuwing” – Marc Kardinaal Ouellet
Homilie voor de March for Life – Bisschop Kevin J. Farrell
Homilie voor de opening van het Jaar van het Geloof – Paus Benedictus XVI
Homilie voor het feest van de Openbaring des Heren – Paus Benedictus XVI
Houdt de Dag des Heren heilig – Aartsbisschop Timothy Dolan
In Hac Tanta – Paus Benedictus XV
Instrumenteum laboris voor de XXIII Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode, Voorwoord – Aartsbisschop Nikola Eterović
Interview met Mgr. Guido Marini – John L. Allen, Jr.
Intima Ecclesiae natura – Paus Benedictus XVI
Introductie op de Geest van de Liturgie – Mgr Guido Marini
Kardinaal Martini’s laatste interview – Carlo Maria Kardinaal Martini
Kerstgroet aan de Romeinse Curie – Paus Benedictus XVI
Kerstgroet aan de Romeinse Curie, 2012 – Paus benedictus XVI
De laatste woorden – Paus Benedictus XVI
Lectio Divina over het Doopsel – Paus Benedictus XVI
Leven in de waarheid: religieuze vrijheid en katholieke missie in de nieuwe wereldorde – Aartsbisschop Charles Chaput
Nieuwjaarstoespraak 2010 voor het corps diplomatique – Paus Benedictus XVI
Notitie met pastorale aanbevelingen voor het Jaar van het Geloof – Congregatie voor de Geloofsleer
Ons geloof bewaren – Aartsbisschop Timothy Dolan
Een Open Brief aan Inactieve Katholieken – Bisschop Thomas J. Tobin
De Opkomst van een Kruisloos Katholicisme – EH James V. Schall, SJ
Opmerkingen van het Hoofd van de Persdienst Aangaande Seksueel Misbruik – Federico Lombardi SJ, pr.
Het opmerkzaam hart – Overwegingen over de basis van de wet – Paus Benedictus XVI
Een Oproep tot Objectiviteit – Manfred Hauke, pr.
Over Christelijke Eenheid in 2009 – Paus Benedictus XVI
Over de Discussie over Seksueel Misbruik – Federico Lombardi SJ, pr.
Over de Gebedsweek voor Eenheid onder de Christenen – Paus Benedictus XVI
De Paus zegt WAT over Condooms?! – Jimmy Akins
Pauselijke Toespraak bij het Bezoek aan het Groot-Seminarie in Rome – Paus Benedictus XVI
Pelgrims van de waarheid, pelgrims van vrede
De Priester is in Essentie een Gave – Aartsbisschop Mauro Piacenza
Het Probleem Medjugorje – Interview met Manfred Hauke
Rapportage over de Nieuwe Evangelisatie in Eruopa – Péter Kardinaal Erdö
Regina Caeli – Paus Benedictus XVI
Samenvatting van de bevindingen van de Apostolische Visitatie in Ierland
Seculiere deskundigen willen dat de Paus zijn beleid aanpast. Hoe kunnen we uitleggen dat hij dat niet kan? – William Oddie
Het seksuele misbruik van minderjarigen: een meervoudige reactie op de uitdaging – Kardinaal William Levada
Ter gelegenheid van ‘Hervormingsdag’ – Federico Lombardi SJ, pr.
De Tijdigheid van de Verkondiging – Aartsbisschop Salvatore Fisichella
Toespraak bij Aankomst op Malta – Paus Benedictus XVI
Toespraak bij de bisschopswijding – Bisschop Philip Egan
Toespraak bij het Bezoek aan de Synagoge in Rome – Paus Benedictus XVI
Toespraak bij het consistorie van 18 februari 2012 – Paus Benedictus XVI
Toespraak op de internationale conferentie ‘Volwassen Stamcellen: Wetenschap en de Toekomst van Mens en Cultuur’ – Paus Benedictus XVI
Toespraak over de bescherming van kinderen en de rol van de Katholieke Kerk – Mgr. Charles J. Scicluna
Toespraak ter gelegenheid van de boekpresentatie van ‘La concélébration eucharistique. Du symbole à la réalité – Antonio Kardinaal Cañizares Llovera
Toespraak voor de algemene vergadering van de Italiaanse Bisschoppenconferentie – Paus Benedictus XVI
Toespraak voor de Congregatie voor de Geloofsleer – Paus Benedictus XVI
Toespraak voor de Lutherse kerkleiders in Erfurt – Paus Benedictus XVI
Toespraak voor de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie – Paus Benedictus XVI
Toespraak voor de Pauselijke Raad voor het Gezin – Paus Benedictus XVI
Toespraak voor de Pauselijke Raad voor Sociale Communicatie – Paus Benedictus XVI
Toespraak voor kinderen in de parochiekerk van St. Rita in Cotonou, Benin – Paus Benedictus XVI
Toespraak voor nieuwgewijde bisschoppen – Paus Benedictus XVI
Toespraak voor het St. Anselmus Liturgisch Instituut – Paus Benedictus XVI
Uit Naam van de Kerk – Matthew A. Rary
De uitdaging voor de Kerk in een digitale cultuur – Mgr. Paul Tighe
Urbi et Orbi, Kerst 2011 – Paus Benedictus XVI
Urbi et Orbi, Pasen 2011 – Paus Benedictus XVI
De verkondiging van het evangelie vandaag: Tussen missio ad gentes en de nieuwe evangelisatie – Aartsbisschop Timothy Dolan
Voorstellen voor een juiste lezing van het Tweede Vaticaans Concilie – Bisschop Athanasius Schneider
Wat komt eerst, het geweten of de paus? – Juan R, Vélez, pr.
WJD – De derde generatie – Pater Federico Lombardi

Advertisements

One thought on “Translations”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s