Aankondiging aftreden

Geliefde broeders,

Ik heb u bijeen geroepen op dit consistorie, niet alleen voor de drie heiligverklaringen, maar ook om u een beslissing mee te delen die van groot belang is voor het leven van de Kerk. Na herhaaldelijk mijn geweten te hebben onderzocht tegenover God, ben ik tot de zekerheid gekomen dat mijn krachten, vanwege mijn hoge leeftijd, niet langer toereikend zijn voor een juiste uitoefening van het Petrusambt. Ik ben mij zeer bewust dat dit dienstwerk, vanwege de essentiële geestelijke aard ervan, niet alleen met woorden en daden moet worden uitgevoerd, maar niet minder met gebed en lijden. Echter zijn, in de wereld van vandaag, onderhevig als zij is aan vele snelle veranderingen en bewogen door vragen die zeer relevant zijn voor het geloofsleven, zowel geesteskracht als lichamelijke kracht nodig om het schip van de heilige Petrus te leiden en het Evangelie te verkondigen, krachten die in de afgelopen maanden zo in mij zijn afgenomen dat ik mijn onvermogen heb moeten erkennen om het dienstwerk dat mij is toevertrouwd voldoende uit te kunnen voeren.

Om deze reden, en met volledig bewustzijn van de ernst van deze handeling, verklaar ik in volledige vrijheid dat ik het dienstwerk van Bisschop van Rome, Opvolger van de Heilige Petrus, aan mij toevertrouwd door de kardinalen op 19 april 2005, naast mij neerleeg, op zulk een wijze dat vanaf 28 februari 2013, om 8 uur ‘s avonds, de Zetel van Rome, de Zetel van Sint-Petrus, vacant zal zijn en een conclaaf om de nieuwe paus te kiezen zal worden bijeengeroepen door diegenen wiens bevoegdheid dat is.

Geliefde broeders,

Ik dank jullie allerhartelijkst voor alle liefde en al het werk waarmee u mij in mijn dienstwerk heeft gesteund,en ik vraag vergiffenis voor al mijn fouten. En laat ons nu de Heilige Kerk toevertrouwen aan de zorg van Onze Hogepriester, Onze Heer Jezus Christus, en zijn heilige Moeder Maria smeken dat zij de Vaders Kardinalen met haar moederlijke zorg mag bijstaan in het kiezen van een nieuwe paus. Wat mijzelf betreft, ik wens de Heilige Kerk van God ook in de toekomst trouw te dienen met een leven van gebed.

Uit het Vaticaan, 10 februari 2013.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s