Boodschap voor het Katholieke Jongerenfestival

Beste jonge vrienden,

Ik groet jullie hartelijk ter gelegenheid van het Nationale Katholieke Jongerenfestival dat zo vele van jullie heeft samengebracht rond de Abdij van Mariënkroon in Nieuwkuijk. Ook groet en dank ik jullie pastores, die deze bijeenkomst hebben georganiseerd rond het thema: Nieuw, Puur en Intens.

Zoals jullie weten schrijf ik ieder jaar voor de daaropvolgende Wereldjongerendag  een boodschap aan de jongeren van de hele wereld. Nu we vooruitkijken naar de WJD 2016 in Krakow, heb ik voorgesteld een driejarige geestelijke voorbereidingsreis te maken op basis van de Zaligsprekingen. In deze uitmuntende tekst uit het Evangelie van Matteüs (Matt. 5:3-12) vind je een concreet programma voor het leven dat kan dienen als een leidraad op de weg naar werkelijk geluk.

De drie Zaligsprekingen die ik aan jullie ter overweging voorstel zijn:

2014: “Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen” (Matt. 5:3);

2015: “Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien” (Matt. 5:8);

2016: “Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden” (Matt. 5:7).

Zoals jullie zien is de boodschap van de Zaligsprekingen van Jezus nieuw. Eigenlijk zijn de Zaligsprekingen revolutionair. Ze zijn een model voor geluk die tegen de logica van de wereld in gaat. Degene die Jezus “gelukkig” noemt worden door de wereld als waardeloos, als “losers”, gezien. De wereld aanbidt succes voor alles, rijkdom, macht omwille van de macht en zelfbevestiging ten koste van anderen. Jezus biedt een hele andere definitie van wat het betekent om gelukkig te zijn:  Hij laat ons de weg zien naar werkelijk leven en geluk, de weg die Hijzelf gegaan is. Jezus is in feite zelf de weg! In heel Zijn leven liet Hij ons zien hoe we elk van de zaligsprekingen kunnen naleven.

Jezus houdt van ieder van jullie, ieder van ons, met oneindige liefde! Door Zijn dood aan het kruis en Zijn verrijzenis liet Hij zijn oneindige genade zien, schonk Hij ons verlossing en ontsloot Hij de weg naar een nieuw leven. Als we eenmaal Zijn liefde en verlossing aannemen, als we Jezus overwegen in Zijn armoede, de puurheid van Zijn hart, en Zijn genade, dan zullen we de schoonheid van onze christelijke roeping beseffen en zullen we niet aarzelen om de weg te gaan naar werkelijk geluk. Ik nodig jullie daarom uit om aan de spannende reis naar werkelijk discipelschap te beginnen. “Wees niet bang voor Christus! Hij neemt je niets af, en geeft je alles” (Benedictus XVI).

Beste broeders en zusters, toen de heilige Johannes aan jonge mensen schreef, zei hij hun: “Ik schrijf u … dat u sterk bent. Gods woord woont in u en u hebt de boze overwonnen” (1 Joh. 2:14). Jonge mensen willen intense ervaringen beleven! Ik daag jullie uit om God op Zijn woord te geloven. Zeg nee tegen een vluchtige en oppervlakkige wegwerpcultuur, een cultuur die aanneemt dat jullie niet sterk zijn, dat jullie geen grote uitdagingen in jullie leven aankunnen. Denk groots! Zoals de zalige Piergiorgio Frassati eens zei: “Om zonder geloof te leven, om geen erfgoed te bewaren, om er niet in te slagen om steeds te blijven vechten voor de waarheid: dat is geen leven. Dat is aanmodderen. We zouden nooit alleen maar moeten aanmodderen, maar werkelijk leven”.

Moge de Maagd Maria, die alle geslachten “zalig” noemen (vgl. Luc. 1:48), voor jullie spreken, zodat jullie een vreugde kunnen ervaren die nieuw, puur en intens is, een vreugde die je alleen kan vinden bij Jezus. Aan ieder van jullie en jullie families, en aan alle jonge mensen van Nederland, geef ik graag mijn zegen als een belofte van vreugde en vrede.

Uit het Vaticaan, 25 juni 2014

Franciscus

Advertisement

One thought on “Boodschap voor het Katholieke Jongerenfestival”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s