Brief aan de Gezinnen

Geliefde gezinnen,

Met deze brief wil ik, als het ware, uw huizen binnentreden om te spreken over een gebeurtenis die aankomende oktober plaats zal vinden in het Vaticaan. Dat is de Buitengewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode, die bijeenkomt om te spreken over het onderwerp van de “pastorale zorg voor gezinnen in de context van de evangelisatie”. Ja, in onze tijd is de Kerk geroepen om het Evangelie te verkondigen door de nieuwe en dringende pastorale behoeften waar het gezin voor staat het hoofd te bieden.

Deze belangrijke ontmoeting zal het hele Volk van God betreffen – bisschoppen, priesters, Godgewijde mannen en vrouwen, en lekengelovigen van de plaatselijke Kerken in de hele wereld – die allemaal actief meewerken aan de voorbereiding van de bijeenkomst door middel van praktische voorstellen en de cruciale steun van het gebed. Zulke steun van uw kant, geliefde gezinnen, is van bijzonder belang en noodzakelijker dan ooit. Deze Synodale Vergadering is op bijzondere wijze aan u gewijd, aan uw roeping en missie in de Kerk en in de maatschappij; aan de uitdaging van het huwelijk, het gezinsleven, het opvoeden van kinderen; en de rol van het gezin in het leven van de Kerk. Ik vraag u daarom om intens te bidden tot de Heilige Geest, zodat de Geest de Synodevaders zal verlichten en hen in hun belangrijke taak zal leiden. Zoals u weet zal deze Buitengewone Synodale Vergadering een jaar later gevolgd worden door de Algemene Vergadering, die ook het gezin als thema zal hebben. In die context staat ook de Wereldontmoeting van Gezinnen, die in september 2015 in Philadelphia plaats zal vinden. Mogen wij dan allemaal samen bidden, zodat door deze gebeurtenissen de Kerk een werkelijke reis van onderscheiding zal ondernemen en de nodige pastorale middelen zal aannemen om het gezinnen te helpen hun huidige uitdagingen tegemoet te treden met het licht en de kracht van het Evangelie.

Ik schrijf deze brief aan u op het Feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel. De evangelist Lukas deelt ons mee dat de Heilige Moeder en Sint-Jozef, in overeenstemming met de Wet van Mozes, het kindje Jezus meenamen naar de Tempel om Hem aan de Heer op te dragen, en dat een oudere man en vrouw, Simeon en Hanna, gedreven door de Heilige Geest, op hen toe traden en Jezus als de Messias erkenden (vg. Luk. 2:22-38). Simeon nam Hem in zijn armen en dankte God dat hij eindelijk de verlossing had “gezien”. Hanna vond, ondanks haar hoge leeftijd, nieuwe kracht en begon tegen iedereen over het kind te spreken. Het is een prachtig beeld: twee jonge ouders en twee oude mensen, samengebracht door Jezus. Hij is degene die generaties samenbrengt en verbindt! Hij is de onuitputtelijke bron van die liefde die elk moment van zelfingenomenheid, eenzaamheid en droefheid overwint. Op uw reis als gezin deelt u vele prachtige momenten: maaltijden, rust, werk in huis, vrije tijd, gebed, reizen en pelgrimstochten, en tijden van wederzijdse steun… Maar toch, als er geen liefde is, dan is er geen vreugde, en ware liefde komt tot ons van Jezus. Hij geeft ons Zijn woord dat onze weg verlicht; Hij geeft ons het Brood des Levens dat ons op onze reis voedt.

Geliefde gezinnen, uw gebed voor de Bisschoppensynode zal een kostbare schat zijn die de Kerk verrijkt. Ik dank u, en ik vraag u ook voor mij te bidden zodat ik het Volk van God in waarheid en liefde mag dienen. Moge de bescherming van de Heilige Moeder en Sint-Jozef u allen altijd vergezellen en u helpen om één in liefde en met zorg voor de ander voort te gaan. Ik roep graag over elk gezin de zegeningen van de Heer af.

Uit het Vaticaan, 2 februari 2014

Het Feest van de Opdracht van de Heer

FRANCISCUS

One thought on “Brief aan de Gezinnen”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s