De Kerk houdt van u, bewondert u en waardeert u

Beste priesters,

Het jaar van de Priester is een bron van grote vreugde voor de Kerk en zij dankt de Heer dat Hij de Heilige Vader ertoe heeft aangezet het af te kondigen. Alles wat wij hier in Rome hebben gehoord over de ontelbare initiatieven door de plaatselijke Kerken over de hele wereld, om dit speciale jaar in de praktijk te brengen, zijn het bewijs van hoe goed dit Jaar ontvangen is en – we kunnen wel zeggen – hoe het een antwoord was op een waarachtig en diep verlangen van priesters en het hele Volk van God. Het was tijd om bijzondere aandacht, erkenning en toewijding te geven aan het grootse, hardwerkende en onvervangbare presbyterium, en aan iedere individuele priester van de Kerk.

Het is waar dat, hoewel een naar verhouding klein aantal, sommige priesters de vreselijke en ernstige misdaad van sexueel misbruik van minderjarigen hebben begaan, een daad die we moeten veroordelen en afwijzen op absolute en ontoegeeflijke wijze. Deze personen moeten boeten voor hun daden, voor God en voor tribunalen, waaronder de burgerlijke rechtbank. Maar we bidden ook dat zij zich geestelijk mogen bekeren en vergeving mogen ontvangen van God. De Kerk is op haar beurt vastberaden om zulke misdaden noch te verbergen, noch te bagatelliseren. We staan bovenal aan de kant van de slachtoffers en willen hun herstel en geschonden rechten steunen.

Aan de andere kant is het absoluut onacceptabel om de misdaden van enkele priesters te gebruiken om het gehele kerkelijk priesterschap te schaden. Zij die dit doen begaan een groot onrecht. In de loop van dit Jaar van de Priester probeert de Kerk dit duidelijk te maken aan de mensengemeenschap. Iedereen met gezond verstand en goede wil weet dat dit zo is.

Dat noodzakelijkerwijs gezegd hebbende richten we ons nu tot u, beste priesters. We willen u wederom zeggen dat we herkennen wat u bent en wat u in de Kerk en de maatschappij doet. De Kerk houdt van u, bewondert u en waardeert u. U bent bovenal een vreugde voor ons Katholieke volk over de hele wereld en zij heten u welkom en ondersteunen u, vooral in deze moeilijke tijden.

Binnen twee maanden bereiken we de afsluiting van het Jaar van de Priester. De paus, beste priesters, nodigt u van harte uit om vanuit iedere hoek van de aarde naar Rome te komen voor deze afsluiting, op 9, 10 en 11 juni aanstaande. Vanuit elk land ter wereld! Twijfel dan niet om op de hartelijke en vriendschappelijke uitnodiging van de Heilige Vader te reageren. Kom naar Rome en God zal u zegenen. De paus wil de priesters van de Kerk bevestigen. Hun aanwezigheid in grote getale op het Sint Pietersplein zal een actieve en verantwoordelijke wijze zijn voor priesters om te laten zien dat ze bereid zijn en niet geïntimideerd voor de dienst aan de mensheid die Jezus Christus hen heeft toevertrouwd. Hun zichtbare aanwezigheid op het plein, voor het oog van de moderne wereld, zal een verkondiging zijn van het feit dat zij niet gezonden zijn om de wereld te veroordelen, maar om haar te redden (vg. Joh. 3: 17 en 12: 47). In dat verband zal zelfs een groot aantal van speciaal belang zijn.

Er is nog een andere bijzondere redem voor de aanwezigheid van grote aantallen priesters in Rome voor de afsluiting van het Jaar van de Priester, een reden die we in het hart van de Kerk van vandaag vinden. We doelen op het aanbieden van onze solidariteit, onze steun, ons vertrouwen, en onze onvoorwaardelijk eenheid aan onze geliefde Paus Benedictus XVI tegenover de vele aanvallen op hem op dit moment aangaande zijn beslissingen over de geestelijken die betrokken zijn bij het seksueel misbruik van minderjarigen. De beschuldigingen tegen hem zijn duidelijk onterecht, en het is bewezen dat niemand zoveel heeft gedaan om zulke misdaden te veroordelen en te bestrijden als Benedictus XVI. De grote aanwezigheid van priesters op het plein met hem zal daarom een vastberaden afwijzing zijn van de onterechte aanvallen waar hij het slachtoffer van is. Dus kom daarom ook om in het openbaar steun te betuigen aan de Heilige Vader.

De afsluiting van het Jaar van de Priester zal niet werkelijk een afsluiting zijn, maar een nieuw begin. Wij, het Volk van God en zijn herders, willen de Heer danken voor deze bijzondere tijd van gebed en overweging over het priesterschap. Tegelijk willen we ook alert blijven op wat de Heilige Geest ons wil zeggen. Ondertussen keren we met hernieuwde vreugde terug naar het uitoefenen van ons dienstwerk in de Kerk en in de wereld, met de overtuiging dat God, de Heer van de geschiedenis, bij ons blijft in moeilijkheden en nieuwe tijden.

Moge de Maagd Maria, Moeder en Koningin van de Priesters, voor ons spreken en ons inspireren in de navolging van haar Zoon, Jezus Christus, onze Heer.

Rome, 12 april 2010

Kardinaal Cláudio Hummes

Aartsbisschop Emeritus van São Paulo

Prefect van de Congregatie voor de Geestelijkheid

One thought on “De Kerk houdt van u, bewondert u en waardeert u”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s