Gebed voor Wereldjongerendag 2013

O Vader, U heeft Uw Eeuwige Zoon gezonden om de wereld te redden en mannen en vrouwen door Hem, met Hem en in Hem te kiezen om het Goede Nieuws aan alle volkeren te verkondigen. Schenk ons de noodzakelijke genadegaven waardoor de vreugde mag schijnen op de gezichten van alle jonge mensen; de vreugde om, door de kracht van de Heilige Geest, de verkondigers te zijn die de Kerk nodig heeft in het derde millennium.

O Christus, Verlosser van de mensheid, het beeld van Uw open armen op de top van Corcovado verwelkomt alle mensen. In Uw Paasoffer bracht U ons door de Heilige Geest tot een ontmoeting als zonen van de Vader. Jonge mensen, gevoed door de Eucharistie, horen U in Uw Woord en ontmoeten U als hun broeder, en hebben uw oneindige genade nodig om de wegen van de wereld te gaan als missionaire leerlingen van de Nieuwe Evangelisatie.

O Heilige Geest, Liefde van de Vader en de Zoon, zend, met de luister van Uw Waarheid en het vuur van Uw Liefde, Uw Licht naar alle jonge mensen zodat zij, gedreven door hun ervaring van de Wereldjongerendag, geloof, hoop en liefde mogen brengen naar de vier hoeken van de wereld, en grote bouwers mogen worden van leven en vrede en aanstichters van een nieuwe wereld.

Amen !

One thought on “Gebed voor Wereldjongerendag 2013”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s