Ter gelegenheid van ‘Hervormingsdag’

De rameen van mijn kantoor bij Radio Vaticaan zijn maar een paar meter hier vandaan, en daarom lijkt het mij passend om te luisteren naar en een tastbaar teken te geven van onze aandacht voor uw bijeenkomst.

Mijn tussenkomst is geen officiële, maar vanwege mijn diepgaande betrokkenheid en vereenzelviging met de Katholieke Kerk en de Heilige Stoel kan ik, geloof ik, de gevoelens uiten die velen delen aangaande het onderwerp van uw manifestatie.

Hierinvoel ik mij ondersteund door de houding van de paus, die vele malen zichtbaar is gemaakt, om te luisteren naar de slachtoffers en de wil te tonen om alles te doen van nodig is, zodat de vreselijke misdaden van seksueel misbruik nooit meer kunnen gebeuren.

Ook al deel ik niet al uw verklaringen en posities, moet ik wel zeggen dat ik hierin wel onderdelen herken waar men een verklaring, die solidariteit en overeenstemming tussen ons teweeg kan brengen, op kan baseren.

Het is waar dat de Kerk zeer aandachtig moet zijn, zodat kinderen en jongeren die aan haar onderwijs zijn toevertrouwd, kunnen opgroeien in een totaal veilige omgeving.

Gistermorgen waren hier honderdduizend jongeren bijeen om grootschalig hun geloof en hun jeugd te vieren, en zij zijn slechts een klein deel van de jongeren die in vertrouwen en enthousiasme deelnemen aan het leven van de Kerkgemeenschap. We moeten absoluut verzekeren dat hun opgroeien gezond en in alle rust is, dat zij alle bescherming vinden wqaar zij recht op hebben. We hebben allemaal een grote verantwoordelijkheid waar het de toekomst van de jeugd van de wereld betreft.

Het is waar dat de procedures van onderzoek en ingrijpen steeds sneller en effectiever moeten worden, of zij nu van de Kerk of van de burgerautoriteiten afkomstig zijn, en dat er een goede samenwerking tussen deze twee moet zijn, in overeenstemming van de wetten en omstandigheden van de landen in kwestie.

Ik weet dat u denkt dat de Kerk meer moet doen, en sneller. Vanuit mijn standpunt – ook al kan en moet men altijd meer doen – ben ik ervan overtuigd dat de Kerk heel veel heeft gedaan en doet. Niet alleen de paus met zijn woorden en voorbeeld, maar vele Kerkgemeenschappen in verschillende delen van de wereld hebben veel gedaan en doen dat nog steeds, door te luisteren naar de slachtoffers, en ook wat betreft preventie en vorming.

Ik heb persoonlijk contact met vele mensen die op dit gebied werken in vele landen, en ik ben ervan overtuigd dat zij heel veel doen. Natuurlijk, we moeten steeds meer doen. En uw oproep vandaag is een aanmoediging meer te doen. Maar een groot deel van de Kerk is al op de goede weg. Het grootste deel van de misdaden behoort aan voorbije tijden. De realiteit van vandaag en die van morgen zijn aantrekkelijker. Laten we elkaar helpen om samen op de goede weg te gaan.

Maar het belangrijkste dat ik u vandaag wil zeggen is het volgende, en ik voel me aangemoedigd het te zeggen, want het komt op me over dat u er zich ook van bewust bent.

De gesel van seksueel misbruik, met namen tegen minderjarigen, maar ook in het algemeen, is een van de grootste gesels van de moderne wereld. De Katholieke Kerk is er bij betrokken en door aangeraakt, maar we weten heel goed dat wat er in de Kerk gebeurt is maar een klein deel van wat er in de wereld is gebeurt, en nog steeds gaande is. De Kerk moet zichzelf eerst van dit kwaad bevrijden en een goed voorbeeld zijn in de strijd tegen de misstanden in haar midden, maar daarna moeten we allen strijden tegen deze gesel, in de wetenschap dat die heel groot is de moderne wereld; een gesel die makkelijk steeds groter wordt als zij verborgen blijft; en velen zijn inderdaad zeer tevreden dat alle aandacht op de Kerk gericht is en niet op hen, want dit maakt het hen mogelijk in alle rust door te gaan.

Deze strijd moet door ons samen gestreden worden, onze krachten verenigd tegen het verspreiden van deze gesel die tegenwoordig nieuwe manieren gebruikt om zich te verspreiden, geholpen door het internet en nieuwe vormen van communicatie, door de crises die de gezinnen treffen, door sekstoerisme en mensenhandel die de armoede van mensen op verschillende continenten exploiteert.

Wat de Kerk in deze jaren geleerd heeft – geholpen door u en andere groepen – en de initiatieven die zij kan ondernemen om zichzelf te zuiveren en een voorbeeld van veiligheid voor jongeren te zijn, moet voor iedereen bruikbaar zijn. Ik nodig u uit om steeds meer naar de Kerk te kijken als een mogelijke medestander, of – naar mijn mening – als een medestander die al actief is om de meest edele doelstellingen van uw werk te realiseren.

One thought on “Ter gelegenheid van ‘Hervormingsdag’”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s