WJD – De derde generatie

Kardinaal Rouco Varela, de aartsbisschop van Madrid, is de man die meer dan 20 jaar geleden de Wereldjongerendagen organiseerde in Santiago de Comnpostela, en hij staat op het punt gastheer te zijn van de volgende WJD in Madrid. Hij is ook de man die kortgeleden zei dat het evenement drie generaties van jonge mensen heeft gekend.

De generatie van de jaren ’60 verwarde revolutionaire en libertijnse ideeën met hun eigen persoonlijke tegenstellingen. De generatie van de jaren ’80 was getuige van de val van de Berlijnse Muur. maakte het charisma van Johannes Paulus II mee en stond meer open voor de spirituele dimensie van hun leven. De generatie van het derde millennium is de generatie van het internet en de sociale netwerken, de jeugd van het digitale tijdperk. Dat is natuurlijk een vereenvoudiging, maar het is waar dat de wereld snel veranderd en dat jonge mensen de eersten zijn die deze verandering ervaren en weergeven in hun levens, ideeën en gedrag.

Ons is gevraagd om met de paus in Madrid bijeen te komen, bewust dat we een nieuwe en belangrijke uitdaging tegemoet zien: het verkondigen van Christus aan de huidige generatie, hen uit te nodigen de hoofdrolspelers van deze verkondiging te worden in de nieuwe gebieden van hun leven – zowel geografisch als virtueel. Het is een intimiderende uitdaging, maar, zoals het thema van de WJD ons herinnert, als we geworteld zijn in Christus – “standvastig in het geloof” – dan kunnen we in vertrouwen verder gaan. Beginnend met Christus zijn vele generaties jonge mensen erin geslaagd een toekomst van hoop en vreugde op te bouwen. De huidige generatie zal daarop geen uitzondering zijn.

Advertisements

One thought on “WJD – De derde generatie”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s