Brief aan Jongeren, ter gelegenheid van de voorbereiding van de Bisschoppensynode 2018

Brief van de Paus aan jonge mensen
ter gelegenheid van de presentatie van het voorbereidingsdocument
van de XV Gewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode

Beste jonge mensen,

Ik ben blij aan te kondigen dat in oktober 2018 de Bisschoppensynode zal plaatsvinden om het onderwerp “Jongen mensen, het geloof en het onderscheiden van roepingen” te bespreken. Ik wilde dat jullie in het centrum van de aandacht stonden, omdat jullie in mijn hart zijn. Vandaag wordt het voorbereidingsdocument gepresenteerd, een document dat ik ook aan jullie toevertrouw als jullie ‘kompas’ op deze synodale reis.

Ik denk aan de woorden die God tot Abraham sprak: “Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie, naar het land dat Ik u aan zal wijzen” (Gen. 12:1). Deze woorden worden nu ook tot jullie gericht. Het zijn de woorden van een Vader die jullie uitnodigt te “gaan”, op weg naar een toekomst die onbekend is maar die zeker tot voldoening zal leiden, een toekomst waar Hijzelf jullie naar toe vergezelt. Ik nodig jullie uit Gods stem in jullie hart te horen weerklinken, door de adem van de Heilige Geest.

Toen God tegen Abraham zei: “Ga!”, wat wilde Hij daarmee zeggen? Hij wilde zeker niet dat hij zich van zijn gezin af zou zonderen of de wereld achter zich zou laten. Abraham kreeg een overtuigende uitnodiging, een uitdaging, om alles achter zich te laten en naar een nieuw land te gaan. Wat is dit ‘nieuwe land’ voor ons nu, als het niet een rechtvaardiger en vriendelijker maatschappij is, waar jullie, jonge mensen, zo naar verlangen en die jullie tot de einden van de aarde willen opbouwen?

Maar helaas heeft “Ga!” tegenwoordig ook een andere betekenis, namelijk het misbruik van macht, onrecht en oorlog. Velen onder jullie zijn onderworpen aan de dreiging van geweld en gedwongen hun thuisland te verlaten. Hun klacht gaat op naar God, zoals die van Israel toen het volk in slavernij leefde en onderdrukt werd door Farao (vg. Ex. 2:23).

Ik wil jullie ook herinneren aan de woorden die Jezus eens sprak tot de leerlingen die hem vroegen: “Rabbi […] waar verblijft ge?” Hij antwoorde: “Gaat mee om het te zien” (Joh. 1:38-39). Jezus kijkt naar jullie en nodigt jullie uit met Hem mee te gaan. Beste jonge mensen, hebben jullie deze blik gezien? Hebben jullie die stem gehoord? Hebben jullie het verlangen gevoeld deze reis te beginnen? Ik ben er zeker van dat, ondanks het lawaai en de verwarring die schijnbaar in de wereld heerst, deze oproep blijft weerklinken in de diepten van jullie hart, om het te openen voor vreugde in al haar volheid. Dat zal in zoverre mogelijk zijn als jullie, misschien met professionele leiding, leren deze reis van onderscheiding te ondernemen om Gods plan in jullie leven te ontdekken. Zelfs als de reis onzeker is en je valt, zal God, rijk aan genade, Zijn hand uitstrekken om je weer op te helpen.

In Krakow, tijdens de opening van de vorige Wereldjongerendag, vroeg ik jullie verschillende keren: “Kunnen wij dingen veranderen?” En jullie riepen: “Ja!”. Die roep kwam uit jullie jonge en vreugdevolle harten, die onrecht niet tolereren en zich niet neerbuigen voor een ‘wegwerpcultuur’, noch toegeven aan de globalisering van de onverschilligheid. Luister naar de schreeuw die opstijgt uit jullie binnenste! Zelfs wanneer je, zoals de profeet Jeremia, de onervarenheid van de jeugd voelt, moedigt God je aan om te gaan naar waar Hij je stuurt: “Wees niet bang […], want Ik ben bij u om u te redden” (Jer. 1:8).

Een beter wereld kan worden opgebouwd als gevolg van jullie streven, jullie verlangen naar verandering en jullie vrijgevigheid. Wees niet bang te luisteren naar de Geest die met grootse voorstellen komt; aarzel niet als jullie geweten je vraagt risico’s te nemen in het volgen van de Meester. Ook de Kerk wil naar jullie stem, jullie gevoelens en jullie geloof luisteren; zelfs jullie twijfels en jullie kritiek. Laat je stem horen, laat het weerklinken in gemeenschappen en laat het horen bij jullie zielenherders. De heilige Benedictus maande abten zelfs de jongeren om advies te vragen voor een belangrijke beslissing, omdat”de Heer vaak aan een jongere openbaart wat het beste is” (Regel van St. Benedictus, III, 3).

Dit is het geval, ook onderweg naar deze Synode. Mijn broeders bisschoppen en ik willen nog meer “bijdragen tot uw vreugde” (1 Kor. 1:24). Ik vertrouw jullie toe aan Maria van Nazareth, een jongere net als jullie, die God met liefde beschouwde, zodat zij jullie bij de hand mag nemen en leiden naar de vreugde van het volledig en vrijgevig antwoorden op Gods oproep met de woorden: “Hier ben ik” (vg. Luc. 1:38).

Met vaderlijke liefde,

FRANCISCUS

Advertisements