Scalfari again

My stats counter tells me that a fair number of people come here to read about the interview that Eugenio Scalfari, editor of La Repubblica, had with Pope Francis. The most recent one, mind you, not the one that made headlines a year ago.

I’m not going to write much about it, though, because I think it is a highly problematic thing. Dutch Catholic blogger Anton de Wit says it best, in my opinion, when he writes about the percentage of pedophiles among the priesthood, allegedly given by the Pope as 2%: “A statistic conjured out of thin air, pure fiction, hearsay from a journalist who says he had heard it from the Pope, who had heard it from some unspecified personnel, who in turn, no doubt, had heard it from someone else again.”

Scalfari, as is generally known now, took no notes and made no recordings during the interview. The complete content of the article is taken down from memory. He nonetheless provides what appear to be direct quotes Pope Francis, but the way in which the data was collected makes the entire article inherently unreliable.

I wonder about the wisdom of granting such interviews. They sow confusion as words are put in the Pope’s mouth which we just have to assume are correct until the Holy See’s press office issues a statement, as they did, that none of the quotes can be assumed as attributable to the Pope. The first interview was already problematic, but Pope Francis grants a second one without, it seems, much concern. We are told that the Pope knows 2% of all priests are pedophiles, that there are cardinals among that number, and that he intends to find a solution for the problem of celibacy. And the memory of a 90-year-old atheist editor is the only source for this. The press office can do all it wants to deny it, but the damage is done as soon as the interview is published.

You can’t grant interviews to journalist who are known to be unreliable in collecting and sharing their information, and then hope to correct any errors that pop up.

Advertisement

What to learn from the attack on Abp. Léonard

Dutch blogger and author Anton de Wit picks out the single most poignant moment during last night’s shameful attack on Archbishop Léonard. Not the half-naked women, not the slogans, not the rage, not even the silence and prayer.

léonard“The water is healing and holy water. Like all Our Lord’s mercy, it springs in plenty from rich and patient sources. The good and wise Msgr. Léonard was not attacked, but blessed, and he generously thanks the Lady who is to be thanked for that, with a kiss. The small-minded protest loses effect. Mary, example of true femininity, is victorious over a group of angry feminists…”

De Wit concludes his article by thanking the archbishop for his “good and playful example”. And he is right. What we should take away from this ugly episode is not the rage, not the bitterness, not even the concern for the wellbeing of an elderly archbishop. No, it is the example of love and gratefulness that is so central to our faith.

“Hail Mary, full of grace…”

I have written a short note thanking the archbishop for his example. You too may want to send your words of inspiration and gratefulness to the office of Archbishop Léonard: Secretariaat van de aartsbisschop, Wollemarkt 15, 2800 Mechelen, Belgium.

Photo credit: BELGA

Katholiek protest tegen NCRV (2)

Once more a post in Dutch, sharing the follow-up to the wholly unsatisfactory reply from the NCRV following the open letter that was sent to the TV network on behalf of Catholics and several Protestants on the sacrilege committed in tv show Man Bijt Hond. The new letter wonders on whose behalf the reply was sent, and also asks if the author even understood the reason of our concern. We now ask for clarity and a reply to those concerns instead of an explanation of things that are, at best, peripheral.

———————

NCRV-directeur Coen Abbenhuis reageerde op maandag 15 maart met een e-mail op een Open Brief die eerder die dag namens de katholieke blog-community naar de NCRV was gestuurd om bezwaar te maken tegen heiligschennis in het tv-programma Man Bijt Hond. Abbenhuis’ antwoord is ook te vinden op de NCRV-site als officiële verklaring:

http://www.manbijthond.nl/reactiencrv

Dit antwoord is onzes inziens beneden alle peil en daarom gaat de het protest tegen deze actie van de NCRV door. De Open Brief met een actuele lijst van mensen die haar onderschrijven vindt u hier:

http://beautifulblues.wordpress.com/2010/03/15/katholiek-protest-tegen-heiligschennis-door-ncrv/

Al bijna tweehonderd namen staan onder de brief. Onder hen een twintigtal katholieke priesters en diakens. Ook komt er veel steun uit protestantse hoek en heeft een volledige parochie zich achter de Open Brief geschaard. U kunt nog steeds uw steun betuigen!

De actie wordt vanaf nu aangetrokken door blogster Observatrix (www.observatrix.nl). Onder haar naam is er, in overleg met katholieke bloggers, een antwoord verstuurd naar de NCRV. Als bijlage bij dat antwoord is de Open Brief met een actuele lijst van ondertekenaars meegestuurd. Dit is ons antwoord:

Geachte heer Abbenhuis,

Hoewel het ons nog steeds onduidelijk is of u namens het NCRV-bestuur schreef of op persoonlijke titel, nemen wij de vrijheid om toch te reageren op uw e-mailbericht van 15 maart j.l. Uw antwoord stelt teleur in twee opzichten. Ten eerste omdat u in veel woorden weinig nieuws zegt en de excuses die door de redactie van het programma “Man Bijt Hond” nog wel waren gemaakt, niet eens herhaalt. Ten tweede omdat u in uw antwoord geen blijk geeft te hebben begrepen waar de kern van ons bezwaar ligt.

In uw antwoord verwijst u naar de ‘licht-satirische’ opzet van het programma “Man Bijt Hond”. Blogger Anton de Wit benadrukte dat hij geen man met lange tenen is en satire zeer kan waarderen. Dit zal voor de meeste ondertekenaars van de Open Brief gelden. Echter wat De Wit ook aantoont is dat de heiligschennis uit “Man Bijt Hond” met geen mogelijkheid satire kan worden genoemd. Zoals het op het blog van ondergetekende Erica Schruer treffend werd geformuleerd, luidde uw antwoord in feite: jammer dat u van heiligschennis de humor niet kunt inzien. Ook christenen doen regelmatig aan satire, maar in de vorm waarin de NCRV het goot was er geen sprake van christelijke, maar juist van anti-katholieke en daarmee dus ook anti-christelijke satire. Daarmee heeft u als omroep in feite uw identiteit geloochend.

U verwijst in uw brief ook naar het protest tegen de katholieke Kerk in de St. Jan in Den Bosch, dat georganiseerd was door het COC en de Gaykrant en werd gesteund door de PvdA en de SP. Dit was de aanleiding voor het “Man Bijt Hond”-item. Voor de Kerk was ook deze gebeurtenis méér dan pijnlijk. Ten eerste omdat er een eredienst werd verstoord en het risico van een moderne ‘beeldenstorm’ nadrukkelijk in de lucht hing. Ten tweede omdat niemand behalve de SGP het opnam voor de vrijheid van eredienst, terwijl het verstoren van religieuze bijeenkomsten bij wet verboden is, en de Kerk en de gelovigen daarin bescherming en respect mogen verwachten.

Voorts spreekt u uit dat de NCRV het doel heeft mensen recht te doen, ‘ongeacht hun seksuele geaardheid’. Dit wekt de suggestie van een zeker eenzijdig respect, waarvan godsdienst geen deel uitmaakt. Als het gaat om het afkeuren van het niet uitreiken van de Communie aan homoseksuelen acht de NCRV blijkbaar elk middel geoorloofd, tot de grootste schoffering en heiligschennis aan toe. Ons protest heeft daarentegen niets te maken met de seksuele geaardheid van Wagemakers, maar met de respectloze manier waarop hij in NCRV-zendtijd met de Hostie omsprong.

De belangrijkste constatering is dat uw brief inhoudelijk niet ingaat op de bezwaren die zijn geuit in de Open Brief, die inmiddels door 150 mensen en een katholieke parochie is onderschreven en ieder uur door meer mensen wordt onderschreven. Daarnaast regent het ook negatieve reacties op de website van “Man Bijt Hond”. Door de heiligschennis die in dat programma is gepleegd, af te doen als uitingen van ‘gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid’, toont u aan dat de betekenis die u aan die twee begrippen geeft niets meer met de christelijke visie te maken heeft. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de NCRV is opgegaan in de grote massa van seculiere omroepen.

Wij verzoeken u zeer dringend uw standpunt te heroverwegen en daarvan terug te komen. Recent bij een incident in Maleisie pleegden twee medewerkers van een islamitisch tijdschrift heiligschennis door de Hostie te ontvangen en vervolgens uit te spuwen. Daarover ontstond veel commotie. Zij boden uiteindelijk daarvoor hun verontschuldigingen aan met de volgende woorden: “Het is niet de bedoeling van Al Islam om de christelijke godsdienst te beledigen, noch om christelijke bedehuizen te ontheiligen”. Van een nominatum christelijke omroep als de NCRV zou tenminste hetzelfde mogen worden verwacht. In het onverhoopt geval u niet tot betere inzichten komt, zullen wij onze bezorgdheid ook op andere plaatsen aan de orde stellen.

Met vriendelijke groeten,

—————-

The list of signatories to the open letter has continued to grow over the past days. Here is the list as it stands now:

R.T. van Mulligen
Parochie HH Michael en Clemens
G. Wilkens, priester
F. As, priester
H.J.P.T. Broers, priester
Ch. van Buijtenen, priester
J. Goris, priester
W.J.J. Grondhuis, priester
R.J.M. Kerssemakers, pastoor-deken
K. Loodts, priester
C. Mennen, priester
Pater J. Nielen MHM
M. Peeters, priester
G. van Rossem, priester
H.C.W. Schilder, priester
C. Stam, priester
G.M.J. van der Vegt, priester
W. Veth, priester
A. van Aarle, diaken
J. Grubben, diaken
A.B.M. van Kempen, diaken
I.W.G. Molenaar, diaken
Broeder Hugo, heremiet
S. Volkers, seminarist
Alina Bonen OFS
Fieke, postulante in de Carmel D.C.J.
P.M. Tassel OCDS
J. Ackermans
Angela ___
R. Bangma
G.E. van Beek
J. van Beek
A. van Berkel
A.J.M. van Berkel
A.M.C. van Berkel
F.S. Blaauw
J.J. Boekee
H. de Boer
M. Boerma
R. Bol
A. Bonen
B.S. Bosma
E. Bötticher
L. Brans
J. Brouwers
M. Buurman
W. Cromwijk
S. Dankers
O. Dhaene
J. Dhaene
B. van Dijck
M.E.A. Dommeck – Kuyt
M. Donders
G. Drijfhout
M.B.A. van Elswijk
F. Erkens
J. Erkens
Y. Fehr
L. Feskens
J. Flierman
J. Friederichs
P. Frissen
J.H. de Geest
J. van Gool
E. van Goor
J. van Gorp
T. de Groene
L. de Groene
E. de Groot
N. de Groot
W. de Groot
G.E. Hageman
N.J. Hageman
F. van der Have
W.M.C. Heemskerk
M. Hendriks
M.V. van Heusden
J. van den Heuvel
G. Holterman
P.M.A. Hoofs
P.H.W. Huiting
J.H.P. van Iperen
M. van Iperen
A.J.M. Janssen
H.A.M. Janssen – Rombouts
F.J. de Jong
J.C.M. de Jong
H. Kaptijn – Verzijlbergh
Kees ____
M.J. van Kleef
H. Knabben
A. Koole – Bart
N. Kuipers
R. Kuipers
P. Kuis
D. Lagarde
R. Lagarde
S. Leferink op Reinink
T. Letsch
N. Lioce
D.P.J. van Lith – Woestenberg
R.B. Lok
J. Lont
J.M.E. Lont
R. Marks
M.J. Marks – Meekel
F. van der Meer
F. Meijneke
F.E. Mélotte
D. Milis
T.J.M. Mom
M. Nagtegaal
J. Nederlof – Erens
C. Nelson
H. Nolden
A. Nolden
N. Nolden
J. Nolden
R. Nolden
C. Nolden
L. Nolden
M. Nolden
L. Nolden
A. van Norde
P. Offermans
D.P.J. Oostveen
J.P. Oostveen
J.J. van Peperstraten
M. Pijnenburg
M. Polkowski
M.B. Pronk
E.M. Raats
J. Rademaker
L.C.C. Reuser
A.F.M. Scheerboom
C. Scholten
H.D.L.M. Schruer
L. Schruer
P.M. Schruer – Zoetmulder
H.W. Schulkes
M. Semere
E.M. Slegers
P. Somerwil
T. Spee – van Heijster
I. Spijker
N. Stienstra
A. Spijker-Huiges
S. Steijaert
J. Strengholt
M.I.M. Terlaak
G. Tomicic
Toon ___
G.A. van der Toorn – Piebenga
J. Trum
W.L. Tuyl
S. Uiterwijk
C. van der Valk
J. van der Valk
A. Valstar
G.J.M. Vehof
A. Verboord
P. Verhoeven
J.G. Verhoeven – den Uijl
J. Vermeulen
S. Verschuur
W. Verswijveren
M. Viehoff
L. Vloedbeld
E.H.J. Vossenberg
M. de Vries
M. de Vries
M.J. Webster
W.J.M. Webster – van Gool
R. Weerdenburg
H. Westerveld
J.P. Winkels
A.J.A. de Wit
M. de Witt
M. Wolterink
F. Wouters
E. Wouterse
H.K.M.G. van Zandwijk – Bruin
P. van Zoest