The Church: not very homophobic at all, really

Dutch blogger Beautiful Blues writes about an online test that reveals one’s level of homophobia. He describes the various questions posed and the answers to choose from, and also his reasoning behind the answers he chose. The questions deal with anti-gay demonstrations. homosexuality in other social groups, gay ‘marriage’, punishment for homosexuals, homosexuality and communion (of course), separate Olympics for homosexuals (huh?), and gay rights as parts of development aid.

And what’s the result when answering these questions from a Catholic perspective, as Beautiful Blues and a number of his commenters have done? A homophobia level of 13 to 16%.

Not excessively high, I would say.

Advertisement

Katholiek protest tegen heiligschennis door NCRV

Uncharacteristically for my blog, a post in Dutch. This is an open letter to the NCRV in response to the desecration of the Holy Eucharist as shown in their tv program Man Bijt Hond. The letter is an initiative of Catholic blogs Kattekliek and Beautiful Blues, and has been signed by a few dozen people, among them members of the clergy.

I don’t usually sign petitions and open letters, but the seriousness of the subject and the need for the Catholic voice to be heard in this is too important. After all, this touches the very heart of our faith, and it is not okay to use that as a toy or a means to ridicule and insult people.

The letter requests a public apology from the NCRV, especially in light of the totally unsatisfactory automated response (including spelling mistakes) that was sent earlier, and which I shared here on my blog.

Please excuse the bad layout of the letter. It is a problem with WordPress, which apparently is unable to outline texts properly.

———————–

Aan: het Algemeen Bestuur van de NCRV 

Postbus 25000 

1202 HB 

Hilversum 

Betreft: Open Brief over heiligschennis in “Man Bijt Hond” 

Geacht bestuur, 

Op maandag 1 maart j.l. werd in het NCRV-programma “Man Bijt Hond” de columnist en theatermaker Mark Wagemakers gevolgd. Te zien was hoe hij bij wijze van statement in de Sint Janskathedraal in Den Bosch een Hostie ging “halen”. Hij nam deze vervolgens mee naar buiten om hem pas daar tot zich te nemen. 

Op drie manieren is dit heiligschennis. Allereerst omdat “Man bijt Hond” het Sacrament op deze manier tot podium maakte voor het maken van een persoonlijk statement tégen de Kerk. Ten tweede omdat de Hostie direct dient te worden genuttigd en absoluut niet mag worden meegenomen naar buiten. 

Tot slot omdat “Man Bijt Hond” bewust lange tijd openhield of Wagemakers de Hostie ging opeten of weggooien. Duidelijk werd de suggestie gewekt dat het wel eens op dat laatste zou kunnen uitdraaien, doordat in de laatste momenten voordat Wagemakers de Hostie opat prominent in beeld een vuilnisbak te zien was, waar hij zich steeds naartoe draaide. Toen hij alsnog – onder kwetsende bewoordingen – de Hostie nuttigde, maakte hij het Sacrament en de Drie-eenheid belachelijk. 

Het is voor katholieken kwetsend genoeg dat dit, onder het mom van de in Nederland verworven vrijheden, op deze manier op televisie is gekomen. Dat het ook nog eens gedaan wordt door een christelijke omroep die zich beroept op een 85 jaar oude traditie van “respect”, ervaren wij als ronduit verbijsterend en bijzonder pijnlijk. 

Enkele katholieken hebben inmiddels hun beklag gedaan en kregen daarop allemaal hetzelfde “standaardantwoord”, dat ver beneden de maat was: 

Geachte …, 

Bedankt voor u mail. 

Het is nooit onze bedoeling geweest om mensen hiermee te kwetsen, sorry hier voor. 

Wij hopen dat u met veel plezier naar ons programma kan blijven kijken. 

Met vriendelijke groet, 

Redactie 

NCRV 

Man bijt hond 

Christus Zelf is in de Heilige Eucharistie aanwezig, waarin Hij Zich aan ons meedeelt. Dat is de kern van het katholieke geloof. Door er zo mee om te gaan, heeft u veel katholieken in het diepst van hun geloof gekwetst. Bovenstaande routinemail doet degenen die aan deze pijn uiting hebben gegeven geen recht. Een publiekelijk en inhoudelijk excuusvan de NCRV is onzes inziens op zijn plaats. Op deze manier kan de NCRV de band met het gelovig katholieke deel van Nederland weer enigszins herstellen en doet zij teven haar reputatie als christelijke omroep eer aan. Wij vragen u dan ook om deze publieke actie ook publiekelijk recht te zetten. 

Met vriendelijke groeten, 

R.T. van Mulligen
Parochie HH Michael & Clemens
G. Wilkens, priester
H.J.P.T. Broers, priester
Ch. van Buijtenen, priester
J. Goris, priester
W.J.J. Grondhuis, priester
K. Loodts, priester
C. Mennen, priester
M. Peeters, priester
G. van Rossem, priester
H.C.W. Schilder, priester
C. Stam, priester
G.M.J. van der Vegt, priester
A. van Aarle, diaken
A.B.M. van Kempen, diaken
I.W.G. Molenaar, diaken
Broeder Hugo, heremiet
S. Volkers, seminarist
Alina ofs
J. Ackermans
Angela ___
R. Bangma
G.E. van Beek
A. van Berkel
A.J.M. van Berkel
A.M.C. van Berkel
F.S. Blaauw
J.J. Boekee
M. Boerma
R. Bol
A. Bonen
B.S. Bosma
E. Bötticher
J. Brouwers
M. Buuron
W. Cromwijk
O. Dhaene
J. Dhaene
B. van Dijck
M.E.A. Dommeck – Kuyt
M. Donders
G. Drijfhout
M.B.A. van Elswijk
F. Erkens
J. Erkens
J. Flierman
J. Friederichs
P. Frissen
J.H. de Geest
J. van Gool
E. van Goor
J. van Gorp
T. de Groene
L. de Groene
E. de Groot
N. de Groot
W. de Groot
G.E. Hageman
N.J. Hageman
F. van der Have
W.M.C. Heemskerk
M. Hendriks
M.V. van Heusden
J. van den Heuvel
G. Holterman
P.M.A. Hoofs
P.H.W. Huiting
M. van Iperen
A.J.M. Janssen
H.A.M. Janssen – Rombouts
J.C.M. de Jong
H. Kaptijn – Verzijlbergh
M.J. van Kleef
H. Knabben
A. Koole – Bart
N. Kuipers
R. Kuipers
P. Kuis
S. Leferink op Reinink
D.P.J. van Lith – Woestenberg
R.B. Lok
J. Lont
J.M.E. Lont
R. Marks
F. van der Meer
F. Meijneke
F.E. Mélotte
D. Milis
T.J.M. Mom
M. Nagtegaal
J. Nederlof – Erens
C. Nelson
H. Nolden
A. Nolden
N. Nolden
J. Nolden
R. Nolden
C. Nolden
L. Nolden
M. Nolden
L. Nolden
P. Offermans
D.P.J. Oostveen
J.P. Oostveen
J.J. van Peperstraten
M. Pijnenburg
M.B. Pronk
E.M. Raats
J. Rademaker
L.C.C. Reuser
A.F.M. Scheerboom
C. Scholten
H.D.L.M. Schruer
L. Schruer
P.M. Schruer – Zoetmulder
M. Semere
E.M. Slegers
T. Spee – van Heijster
N. Stienstra
A. Spijker-Huiges
J. Strengholt
M.I.M. Terlaak
G. Tomicic
Toon ___
G.A. van der Toorn – Piebenga
J. Trum
W.L. Tuyl
S. Uiterwijk
A. Valstar
G.J.M. Vehof
A. Verboord
P. Verhoeven
J.G. Verhoeven – den Uijl
J. Vermeulen
S. Verschuur
M. Viehoff
L. Vloedbeld
E.H.J. Vossenberg
M. de Vries
M. de Vries
R. Weerdenburg
H. Westerveld
J.P. Winkels
A.J.A. de Wit
M. de Witt
M. Wolterink
F. Wouters
E. Wouterse
H.K.M.G. van Zandwijk – Bruin
P. van Zoest

Afschriften van deze brief zijn verstuurd naar:
– mgr. Hurkmans (bisschop van Den Bosch)
– Katholiek Nieuwsblad
– Catholica
– Tertio
– Nederlands Dagblad
– Reformatorisch Dagblad

Tevens gepubliceerd op:
http://antondewit.wordpress.com

http://beautifulblues.wordpress.com

http://www.catholica.nl

http://clavesregni.wordpress.com

http://dagboekvaneenzelve.web-log.nl

http://davidoostveen.blogspot.com

http://heiligrkboontje.hyves.nl/blog/

http://ikloopdoor.blogspot.com

https://incaelo.wordpress.com

http://ingridairam.livejournal.nl

http://janbrouwers.blogspot.com

http://www.kattekliek.nl

http://laatstedag.wordpress.com

http://www.observatrix.nl

http://rkgelovig.web-log.nl

http://schoppenkoning.blogspot.com

http://theodoricus.blogspot.com

~~

An empty apology?

I had the pleasure of receiving a reply to the e-mail I sent to the NCRV about their program Man Bijt Hond, which proudly featured the desecration of the Blessed Sacrament. It’s a standard reply, probably sent to all who complained, and as such it’s necessarily general.

Dear,

Thank you for your mail.

It has never been our intention to hurt people with this, sorry for this.

We hope you will continue to enjoy our program.

Regards,

Editor

NCRV

Man Bijt Hond

Beautiful Blues, having received the same reply, shares his thoughts about the apology and concludes that there are three explanations: 1) the NCRV thinks it’s all just a big joke and decides to send a ridiculous email to the complainers. 2) They mean what they say and have no clue about the Catholic faith. 3) They don’t care, but decide to reply out of politeness. Personally, I tend to to think that option 2 and 3 are most likely. The reply barely ticks all the boxes to be considered polite, and that makes me think of something that was whipped up to satisfy the complainers and nothing more.

And it’s sad to see they did not offer a public apology, because I would hope that the desecration hurt a lot more people than sent in complaints.

Still, let’s accept the apology for what it is and hope this won’t happen again.