Father Cor Mennen had better look out… perhaps

Fr. Cor Mennen

It’s probably a good time to think about going to bed, but I just came across a piece of text which simply begs for a fisking. The text was published at Rorate, a Catholic (this is important) news collection site which has the annoying habit of not citing sources or even authors. One can only assume that they either approve or are indifferent about the text in question.

Rorate is a Dutch website, so I’ll use an translation of the text.

———————————-

Pink roses for Father Cor Mennen

OSS (RKnieuws.net) – During the traditional Mad Tuesday fair in Oss, which will be held this year on the 24th of August, five hundred pink roses will be offered to Father Cor Mennen, the Gay Krant reports this week.

Cor Mennen became known nationally as the censor of songs sung in the Roman Catholic Church. He banned many of the songs by Huub Oosterhuis, very popular among the faithful. [No, he did not. As a censor, Fr. Mennen advises. It is the bishops who act upon that advice as they please. So far they have not banned anything. Also: this is completely unrelated to the rest of the article.]

Mennen was also in the news because he went back on his own bishop, who, in Mennen’s opinion, was far too yielding during the so-called host-riot in Reusel and Den Bosch [That again? I thought that storm had abated after media-hungry protester had had their day in the sun]. Mennen called the faithful gays and their supporters [read ‘irreverent protesters’], who had come to the episcopal St. John [we call that a cathedral] with an appeal [a disgraceful and loudmouthed protest], the ‘Amsterdam gay mafia’ [with reason. It was a by-the-book setup, organised by the Gay Krant and certain politicans, abusing grievances they do not understand, or even wish to understand].

Cor Strik, organiser of Mad Tuesday, will have five hundred visitors of this fair deliver pink roses to the Grote Kerk, where Mennen is the shepherd [what’s with the stupid terms? He’s the parish priest]. Strik hopes that many people will also bring roses and pink toy animals themselves [Is this a trend? Why do the organisers of such ‘protests’ always use others to do their dirty work for them? Can’t they find enough people who really have grievances? It’s just an excuse to have a media circus. Then again, the man does organise fairs…].

“You should see this as a gesture of love [Ha!] and an invitation to Mennen to enter into dialogue with homosexuals.” [A dialogue about what? Father Mennen specifically has been very clear about what the Church believes and teaches regarding homosexuality. That won’t be changing].

In a press release, the Diocese of ‘s Hertogenbosch [Fr. Mennen is not the diocese, or even the bishop] itself expressed the desire for such a dialogue, but despite several attempts from the Gay Krant and the COC it remains quite in the bishop’s palace. “We choose compassion [or intimidation], not an argument”, Strik tells the Gay Krant.

During the floral tribute [Oh, it’s suddenly not an attempt at enforcing ‘dialogue’?] an aubade will also be delivered to Mennen and other Church leaders [An aubade, Wikipedia tells us, is a song or poem about lovers separating at dawn, or generally involving daybreak… what?]

———————————-

Perhaps Fr. Mennen can start running a flower stand. You know, as a source of extra income. I’m sure he can find a use for some extra cash in his parish.

The ‘gay mafia’ to use but a phrase, gets clarity about the Church’s teachings, as a foundation for further dialogue. Said dialogue is supposed to be with the diocese. Despite silence from said diocese, the reasons of which are unknown to me, they return to the man who was one of their opponents in the initial media debate. And they offer him pink roses. What will this accomplish. Media attention, of course. The Church in a bad light, unless Father Mennen comes up with a cunning plan (or hardly anyone shows up to do Strik’s work for him…). What it won’t do is further the dialogue. On the contrary.

In Lyon, France, young Catholic faithful successfully prevented a protest by homosexual activists. It’s probably wishful thinking that the same will happen in Oss, but one can hope…

Advertisement

Katholiek protest tegen NCRV (2)

Once more a post in Dutch, sharing the follow-up to the wholly unsatisfactory reply from the NCRV following the open letter that was sent to the TV network on behalf of Catholics and several Protestants on the sacrilege committed in tv show Man Bijt Hond. The new letter wonders on whose behalf the reply was sent, and also asks if the author even understood the reason of our concern. We now ask for clarity and a reply to those concerns instead of an explanation of things that are, at best, peripheral.

———————

NCRV-directeur Coen Abbenhuis reageerde op maandag 15 maart met een e-mail op een Open Brief die eerder die dag namens de katholieke blog-community naar de NCRV was gestuurd om bezwaar te maken tegen heiligschennis in het tv-programma Man Bijt Hond. Abbenhuis’ antwoord is ook te vinden op de NCRV-site als officiële verklaring:

http://www.manbijthond.nl/reactiencrv

Dit antwoord is onzes inziens beneden alle peil en daarom gaat de het protest tegen deze actie van de NCRV door. De Open Brief met een actuele lijst van mensen die haar onderschrijven vindt u hier:

http://beautifulblues.wordpress.com/2010/03/15/katholiek-protest-tegen-heiligschennis-door-ncrv/

Al bijna tweehonderd namen staan onder de brief. Onder hen een twintigtal katholieke priesters en diakens. Ook komt er veel steun uit protestantse hoek en heeft een volledige parochie zich achter de Open Brief geschaard. U kunt nog steeds uw steun betuigen!

De actie wordt vanaf nu aangetrokken door blogster Observatrix (www.observatrix.nl). Onder haar naam is er, in overleg met katholieke bloggers, een antwoord verstuurd naar de NCRV. Als bijlage bij dat antwoord is de Open Brief met een actuele lijst van ondertekenaars meegestuurd. Dit is ons antwoord:

Geachte heer Abbenhuis,

Hoewel het ons nog steeds onduidelijk is of u namens het NCRV-bestuur schreef of op persoonlijke titel, nemen wij de vrijheid om toch te reageren op uw e-mailbericht van 15 maart j.l. Uw antwoord stelt teleur in twee opzichten. Ten eerste omdat u in veel woorden weinig nieuws zegt en de excuses die door de redactie van het programma “Man Bijt Hond” nog wel waren gemaakt, niet eens herhaalt. Ten tweede omdat u in uw antwoord geen blijk geeft te hebben begrepen waar de kern van ons bezwaar ligt.

In uw antwoord verwijst u naar de ‘licht-satirische’ opzet van het programma “Man Bijt Hond”. Blogger Anton de Wit benadrukte dat hij geen man met lange tenen is en satire zeer kan waarderen. Dit zal voor de meeste ondertekenaars van de Open Brief gelden. Echter wat De Wit ook aantoont is dat de heiligschennis uit “Man Bijt Hond” met geen mogelijkheid satire kan worden genoemd. Zoals het op het blog van ondergetekende Erica Schruer treffend werd geformuleerd, luidde uw antwoord in feite: jammer dat u van heiligschennis de humor niet kunt inzien. Ook christenen doen regelmatig aan satire, maar in de vorm waarin de NCRV het goot was er geen sprake van christelijke, maar juist van anti-katholieke en daarmee dus ook anti-christelijke satire. Daarmee heeft u als omroep in feite uw identiteit geloochend.

U verwijst in uw brief ook naar het protest tegen de katholieke Kerk in de St. Jan in Den Bosch, dat georganiseerd was door het COC en de Gaykrant en werd gesteund door de PvdA en de SP. Dit was de aanleiding voor het “Man Bijt Hond”-item. Voor de Kerk was ook deze gebeurtenis méér dan pijnlijk. Ten eerste omdat er een eredienst werd verstoord en het risico van een moderne ‘beeldenstorm’ nadrukkelijk in de lucht hing. Ten tweede omdat niemand behalve de SGP het opnam voor de vrijheid van eredienst, terwijl het verstoren van religieuze bijeenkomsten bij wet verboden is, en de Kerk en de gelovigen daarin bescherming en respect mogen verwachten.

Voorts spreekt u uit dat de NCRV het doel heeft mensen recht te doen, ‘ongeacht hun seksuele geaardheid’. Dit wekt de suggestie van een zeker eenzijdig respect, waarvan godsdienst geen deel uitmaakt. Als het gaat om het afkeuren van het niet uitreiken van de Communie aan homoseksuelen acht de NCRV blijkbaar elk middel geoorloofd, tot de grootste schoffering en heiligschennis aan toe. Ons protest heeft daarentegen niets te maken met de seksuele geaardheid van Wagemakers, maar met de respectloze manier waarop hij in NCRV-zendtijd met de Hostie omsprong.

De belangrijkste constatering is dat uw brief inhoudelijk niet ingaat op de bezwaren die zijn geuit in de Open Brief, die inmiddels door 150 mensen en een katholieke parochie is onderschreven en ieder uur door meer mensen wordt onderschreven. Daarnaast regent het ook negatieve reacties op de website van “Man Bijt Hond”. Door de heiligschennis die in dat programma is gepleegd, af te doen als uitingen van ‘gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid’, toont u aan dat de betekenis die u aan die twee begrippen geeft niets meer met de christelijke visie te maken heeft. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de NCRV is opgegaan in de grote massa van seculiere omroepen.

Wij verzoeken u zeer dringend uw standpunt te heroverwegen en daarvan terug te komen. Recent bij een incident in Maleisie pleegden twee medewerkers van een islamitisch tijdschrift heiligschennis door de Hostie te ontvangen en vervolgens uit te spuwen. Daarover ontstond veel commotie. Zij boden uiteindelijk daarvoor hun verontschuldigingen aan met de volgende woorden: “Het is niet de bedoeling van Al Islam om de christelijke godsdienst te beledigen, noch om christelijke bedehuizen te ontheiligen”. Van een nominatum christelijke omroep als de NCRV zou tenminste hetzelfde mogen worden verwacht. In het onverhoopt geval u niet tot betere inzichten komt, zullen wij onze bezorgdheid ook op andere plaatsen aan de orde stellen.

Met vriendelijke groeten,

—————-

The list of signatories to the open letter has continued to grow over the past days. Here is the list as it stands now:

R.T. van Mulligen
Parochie HH Michael en Clemens
G. Wilkens, priester
F. As, priester
H.J.P.T. Broers, priester
Ch. van Buijtenen, priester
J. Goris, priester
W.J.J. Grondhuis, priester
R.J.M. Kerssemakers, pastoor-deken
K. Loodts, priester
C. Mennen, priester
Pater J. Nielen MHM
M. Peeters, priester
G. van Rossem, priester
H.C.W. Schilder, priester
C. Stam, priester
G.M.J. van der Vegt, priester
W. Veth, priester
A. van Aarle, diaken
J. Grubben, diaken
A.B.M. van Kempen, diaken
I.W.G. Molenaar, diaken
Broeder Hugo, heremiet
S. Volkers, seminarist
Alina Bonen OFS
Fieke, postulante in de Carmel D.C.J.
P.M. Tassel OCDS
J. Ackermans
Angela ___
R. Bangma
G.E. van Beek
J. van Beek
A. van Berkel
A.J.M. van Berkel
A.M.C. van Berkel
F.S. Blaauw
J.J. Boekee
H. de Boer
M. Boerma
R. Bol
A. Bonen
B.S. Bosma
E. Bötticher
L. Brans
J. Brouwers
M. Buurman
W. Cromwijk
S. Dankers
O. Dhaene
J. Dhaene
B. van Dijck
M.E.A. Dommeck – Kuyt
M. Donders
G. Drijfhout
M.B.A. van Elswijk
F. Erkens
J. Erkens
Y. Fehr
L. Feskens
J. Flierman
J. Friederichs
P. Frissen
J.H. de Geest
J. van Gool
E. van Goor
J. van Gorp
T. de Groene
L. de Groene
E. de Groot
N. de Groot
W. de Groot
G.E. Hageman
N.J. Hageman
F. van der Have
W.M.C. Heemskerk
M. Hendriks
M.V. van Heusden
J. van den Heuvel
G. Holterman
P.M.A. Hoofs
P.H.W. Huiting
J.H.P. van Iperen
M. van Iperen
A.J.M. Janssen
H.A.M. Janssen – Rombouts
F.J. de Jong
J.C.M. de Jong
H. Kaptijn – Verzijlbergh
Kees ____
M.J. van Kleef
H. Knabben
A. Koole – Bart
N. Kuipers
R. Kuipers
P. Kuis
D. Lagarde
R. Lagarde
S. Leferink op Reinink
T. Letsch
N. Lioce
D.P.J. van Lith – Woestenberg
R.B. Lok
J. Lont
J.M.E. Lont
R. Marks
M.J. Marks – Meekel
F. van der Meer
F. Meijneke
F.E. Mélotte
D. Milis
T.J.M. Mom
M. Nagtegaal
J. Nederlof – Erens
C. Nelson
H. Nolden
A. Nolden
N. Nolden
J. Nolden
R. Nolden
C. Nolden
L. Nolden
M. Nolden
L. Nolden
A. van Norde
P. Offermans
D.P.J. Oostveen
J.P. Oostveen
J.J. van Peperstraten
M. Pijnenburg
M. Polkowski
M.B. Pronk
E.M. Raats
J. Rademaker
L.C.C. Reuser
A.F.M. Scheerboom
C. Scholten
H.D.L.M. Schruer
L. Schruer
P.M. Schruer – Zoetmulder
H.W. Schulkes
M. Semere
E.M. Slegers
P. Somerwil
T. Spee – van Heijster
I. Spijker
N. Stienstra
A. Spijker-Huiges
S. Steijaert
J. Strengholt
M.I.M. Terlaak
G. Tomicic
Toon ___
G.A. van der Toorn – Piebenga
J. Trum
W.L. Tuyl
S. Uiterwijk
C. van der Valk
J. van der Valk
A. Valstar
G.J.M. Vehof
A. Verboord
P. Verhoeven
J.G. Verhoeven – den Uijl
J. Vermeulen
S. Verschuur
W. Verswijveren
M. Viehoff
L. Vloedbeld
E.H.J. Vossenberg
M. de Vries
M. de Vries
M.J. Webster
W.J.M. Webster – van Gool
R. Weerdenburg
H. Westerveld
J.P. Winkels
A.J.A. de Wit
M. de Witt
M. Wolterink
F. Wouters
E. Wouterse
H.K.M.G. van Zandwijk – Bruin
P. van Zoest

Not giving in

Following a meeting between Father Geertjan van Rossem, cathedral administrator of the cathedral of St. John in ‘s Hertogenbosch, and two representatives of the COC and the Gaykrant, the parish in Den Bosch released a statement which explained that next Sunday, receiving Communion will be left to the individual consciences of the faithful, regardless of their sexual orientation or practices, or any other condition.

While this is canonically sound, pastorally it isn’t. As I’ve explained in an earlier post, one’s conscience is the first and usually only determiner of whether or not one is in a state of grace and can receive Communion. Only in situations where he knows without doubt that that is not the case, can the priest deny Communion to a person. This is understandable very rare.

However, with the deplorable state of Catholic education and catechesis in this country, many people don’t know this. As I’ve also said before, many consider Communion a right, a symbol, something that everyone does.

The parish’s announcement, while understandable in light of last Sunday’s protests, sends out the wrong message. It basically says that sin or grace don’t matter, that Communion is indeed for everyone, and that it comes without strings attached. Indeed, for many it may also be reason to think that it is not really Christ they receive.

A second problem is that the media (secular and Catholic, heterosexual and homosexual) present this as the Church giving in. The Church does not, even though the parish seems to be. The rules have not changed, so there is ‘giving in’. The parish simply chooses not to follow them. And that is a serious problem.

Like I said, pastorally it is understandable; last Sunday’s Mass was traumatic for many parishioners. The protests were simply scandalous. So I can understand that the parish does not want a repeat of that experience. But the choice does damage the Church a lot. Rather than standing for the faith, it shows that protests work, that outsiders can dictate what the Church should do.

A number of well-read Dutch bloggers have written about it, and called for the diocese to restate the teachings of the Church and to implement them: Communion requires a state of grace for all believers. And this should go hand in hand with proper catechesis, to allow people to actually know the faith they profess.

This situation is a chance for the Church to step out of the shadow, to let her voice be heard and allow people to get to know her instead of what they think they know of her. That requires steadfast priests, bishops and faithful, and it will not be easy by any means. But Christ never claimed it would be. We are ‘a sign that is opposed’.

The bishops’ conference is meeting on 9 March. I sincerely hope for at least some statement about this from them.