You are currently browsing the tag archive for the ‘kattekliek’ tag.

Uncharacteristically for my blog, a post in Dutch. This is an open letter to the NCRV in response to the desecration of the Holy Eucharist as shown in their tv program Man Bijt Hond. The letter is an initiative of Catholic blogs Kattekliek and Beautiful Blues, and has been signed by a few dozen people, among them members of the clergy.

I don’t usually sign petitions and open letters, but the seriousness of the subject and the need for the Catholic voice to be heard in this is too important. After all, this touches the very heart of our faith, and it is not okay to use that as a toy or a means to ridicule and insult people.

The letter requests a public apology from the NCRV, especially in light of the totally unsatisfactory automated response (including spelling mistakes) that was sent earlier, and which I shared here on my blog.

Please excuse the bad layout of the letter. It is a problem with WordPress, which apparently is unable to outline texts properly.

———————–

Aan: het Algemeen Bestuur van de NCRV 

Postbus 25000 

1202 HB 

Hilversum 

Betreft: Open Brief over heiligschennis in “Man Bijt Hond” 

Geacht bestuur, 

Op maandag 1 maart j.l. werd in het NCRV-programma “Man Bijt Hond” de columnist en theatermaker Mark Wagemakers gevolgd. Te zien was hoe hij bij wijze van statement in de Sint Janskathedraal in Den Bosch een Hostie ging “halen”. Hij nam deze vervolgens mee naar buiten om hem pas daar tot zich te nemen. 

Op drie manieren is dit heiligschennis. Allereerst omdat “Man bijt Hond” het Sacrament op deze manier tot podium maakte voor het maken van een persoonlijk statement tégen de Kerk. Ten tweede omdat de Hostie direct dient te worden genuttigd en absoluut niet mag worden meegenomen naar buiten. 

Tot slot omdat “Man Bijt Hond” bewust lange tijd openhield of Wagemakers de Hostie ging opeten of weggooien. Duidelijk werd de suggestie gewekt dat het wel eens op dat laatste zou kunnen uitdraaien, doordat in de laatste momenten voordat Wagemakers de Hostie opat prominent in beeld een vuilnisbak te zien was, waar hij zich steeds naartoe draaide. Toen hij alsnog - onder kwetsende bewoordingen - de Hostie nuttigde, maakte hij het Sacrament en de Drie-eenheid belachelijk. 

Het is voor katholieken kwetsend genoeg dat dit, onder het mom van de in Nederland verworven vrijheden, op deze manier op televisie is gekomen. Dat het ook nog eens gedaan wordt door een christelijke omroep die zich beroept op een 85 jaar oude traditie van “respect”, ervaren wij als ronduit verbijsterend en bijzonder pijnlijk. 

Enkele katholieken hebben inmiddels hun beklag gedaan en kregen daarop allemaal hetzelfde “standaardantwoord”, dat ver beneden de maat was: 

Geachte …, 

Bedankt voor u mail. 

Het is nooit onze bedoeling geweest om mensen hiermee te kwetsen, sorry hier voor. 

Wij hopen dat u met veel plezier naar ons programma kan blijven kijken. 

Met vriendelijke groet, 

Redactie 

NCRV 

Man bijt hond 

Christus Zelf is in de Heilige Eucharistie aanwezig, waarin Hij Zich aan ons meedeelt. Dat is de kern van het katholieke geloof. Door er zo mee om te gaan, heeft u veel katholieken in het diepst van hun geloof gekwetst. Bovenstaande routinemail doet degenen die aan deze pijn uiting hebben gegeven geen recht. Een publiekelijk en inhoudelijk excuusvan de NCRV is onzes inziens op zijn plaats. Op deze manier kan de NCRV de band met het gelovig katholieke deel van Nederland weer enigszins herstellen en doet zij teven haar reputatie als christelijke omroep eer aan. Wij vragen u dan ook om deze publieke actie ook publiekelijk recht te zetten. 

Met vriendelijke groeten, 

R.T. van Mulligen
Parochie HH Michael & Clemens
G. Wilkens, priester
H.J.P.T. Broers, priester
Ch. van Buijtenen, priester
J. Goris, priester
W.J.J. Grondhuis, priester
K. Loodts, priester
C. Mennen, priester
M. Peeters, priester
G. van Rossem, priester
H.C.W. Schilder, priester
C. Stam, priester
G.M.J. van der Vegt, priester
A. van Aarle, diaken
A.B.M. van Kempen, diaken
I.W.G. Molenaar, diaken
Broeder Hugo, heremiet
S. Volkers, seminarist
Alina ofs
J. Ackermans
Angela ___
R. Bangma
G.E. van Beek
A. van Berkel
A.J.M. van Berkel
A.M.C. van Berkel
F.S. Blaauw
J.J. Boekee
M. Boerma
R. Bol
A. Bonen
B.S. Bosma
E. Bötticher
J. Brouwers
M. Buuron
W. Cromwijk
O. Dhaene
J. Dhaene
B. van Dijck
M.E.A. Dommeck – Kuyt
M. Donders
G. Drijfhout
M.B.A. van Elswijk
F. Erkens
J. Erkens
J. Flierman
J. Friederichs
P. Frissen
J.H. de Geest
J. van Gool
E. van Goor
J. van Gorp
T. de Groene
L. de Groene
E. de Groot
N. de Groot
W. de Groot
G.E. Hageman
N.J. Hageman
F. van der Have
W.M.C. Heemskerk
M. Hendriks
M.V. van Heusden
J. van den Heuvel
G. Holterman
P.M.A. Hoofs
P.H.W. Huiting
M. van Iperen
A.J.M. Janssen
H.A.M. Janssen – Rombouts
J.C.M. de Jong
H. Kaptijn – Verzijlbergh
M.J. van Kleef
H. Knabben
A. Koole – Bart
N. Kuipers
R. Kuipers
P. Kuis
S. Leferink op Reinink
D.P.J. van Lith – Woestenberg
R.B. Lok
J. Lont
J.M.E. Lont
R. Marks
F. van der Meer
F. Meijneke
F.E. Mélotte
D. Milis
T.J.M. Mom
M. Nagtegaal
J. Nederlof – Erens
C. Nelson
H. Nolden
A. Nolden
N. Nolden
J. Nolden
R. Nolden
C. Nolden
L. Nolden
M. Nolden
L. Nolden
P. Offermans
D.P.J. Oostveen
J.P. Oostveen
J.J. van Peperstraten
M. Pijnenburg
M.B. Pronk
E.M. Raats
J. Rademaker
L.C.C. Reuser
A.F.M. Scheerboom
C. Scholten
H.D.L.M. Schruer
L. Schruer
P.M. Schruer – Zoetmulder
M. Semere
E.M. Slegers
T. Spee – van Heijster
N. Stienstra
A. Spijker-Huiges
J. Strengholt
M.I.M. Terlaak
G. Tomicic
Toon ___
G.A. van der Toorn – Piebenga
J. Trum
W.L. Tuyl
S. Uiterwijk
A. Valstar
G.J.M. Vehof
A. Verboord
P. Verhoeven
J.G. Verhoeven – den Uijl
J. Vermeulen
S. Verschuur
M. Viehoff
L. Vloedbeld
E.H.J. Vossenberg
M. de Vries
M. de Vries
R. Weerdenburg
H. Westerveld
J.P. Winkels
A.J.A. de Wit
M. de Witt
M. Wolterink
F. Wouters
E. Wouterse
H.K.M.G. van Zandwijk – Bruin
P. van Zoest

Afschriften van deze brief zijn verstuurd naar:
- mgr. Hurkmans (bisschop van Den Bosch)
- Katholiek Nieuwsblad
- Catholica
- Tertio
- Nederlands Dagblad
- Reformatorisch Dagblad

Tevens gepubliceerd op:
http://antondewit.wordpress.com

http://beautifulblues.wordpress.com

http://www.catholica.nl

http://clavesregni.wordpress.com

http://dagboekvaneenzelve.web-log.nl

http://davidoostveen.blogspot.com

http://heiligrkboontje.hyves.nl/blog/

http://ikloopdoor.blogspot.com

https://incaelo.wordpress.com

http://ingridairam.livejournal.nl

http://janbrouwers.blogspot.com

http://www.kattekliek.nl

http://laatstedag.wordpress.com

http://www.observatrix.nl

http://rkgelovig.web-log.nl

http://schoppenkoning.blogspot.com

http://theodoricus.blogspot.com

~~

About this blog

I am a Dutch Catholic from the north of the Netherlands. In this blog I wish to provide accurate information on current affairs in the Church and the relation with society. It is important for Catholics to have knowledge about their own faith and Church, especially since these are frequently misrepresented in many places. My blog has two directions, although I use only English in my writings: on the one hand, I want to inform Dutch faithful - hence the presence of a page with Dutch translations of texts which I consider interesting or important -, and on the other hand, I want to inform the wider world of what is going on in the Church in the Netherlands.

It is sometimes tempting to be too negative about such topics. I don't want to do that: my approach is an inherently positive one, and loyal to the Magisterium of the Church. In many quarters this is an unfamiliar idea: criticism is often the standard approach to the Church, her bishops and priests and other representatives. I will be critical when that is warranted, but it is not my standard approach.

For a personal account about my reasons for becoming and remaining Catholic, go read my story: Why am I Catholic?

Copyright

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Netherlands License.

The above means that I have the right to be recognised as the author of both the original blog posts, as well as any translations I make. Everyone is free to share my content, but with credit in the form of my name or a link to my blog.

Blog and media

Over the years, my blog posts have been picked up by various other blogs, websites and media outlets.

A complete list would be prohibitively long, so I'll limit myself to mentioning The Anchoress, Anton de Wit, Bisdom Haarlem-Amsterdam, The Break/SQPN, Caritas in Veritate, Catholic Culture, The Catholic Herald, EWTN, Fr. Ray Blake's Blog, Fr. Z's Blog, The Hermeneutic of Continuity, Katholiek Gezin, Katholiek.nl, National Catholic Register, National Catholic Reporter, New Liturgical Movement, NOS, Protect the Pope, Reformatorisch Dagblad, The Remnant, RKS Ariëns, Rorate Caeli, The Spectator, Vatican Insider, Voorhof and Whispers in the Loggia.

All links to, quotations of and use as source material of my blog posts is greatly appreciated. It's what I blog for: to further awareness and knowledge in a positive critical spirit. Credits are equally liked, of course.

Blog posts have also been used as sources for various Wikipedia articles, among them those on Archbishop Pierre-Marie Carré, Archbishop André-Joseph Léonard, Bishop Athanasius Schneider, Archbishop Sergio Utleg and Rainer Maria Cardinal Woelki.

Latest translations added:

4 April: [English] Pope Francis - Interview with Belgian youth.

25 February: [Dutch] Paus Franciscus - Brief aan de Gezinnen.

24 February: [Dutch] Raymond Kardinaal Burke - De radicale oproep van de paus tot de nieuwe evangelisatie.
De focus van Paus Franciscus op liefde en praktische pastorale zorg in de grotere context van de Schrift en de leer van de Kerk.

21 February: [Dutch] Aartsbisschop Angelo Becciu - Brief aan de Nederlandse studenten.
Namens paus Franciscus reageert de Substituut van het Staatsecretariaat op pausgroet.tk.

20 February: [Dutch] Paus Franciscus - Welkomstwoord op het Consistorie.
De paus begroet de kardinalen voor het 11e Buitengewone Consistorie, en vat de doelstellingen kort samen.

Like this blog? Think of making a donation

This blog is a voluntary and free effort. I don't get paid for it, and money is never the main motivator for me to write the things I write.

But, since time is money, as they say, I am most certainly open to donations from readers who enjoy my writings or who agree with me that it communicating the faith and the news that directly affects us as Catholics, is a good thing.

Via the button you may contribute any amount you see fit to the Paypal account of this blog. The donation swill be used for further development of this blog or other goals associated with communicating the faith and the new of the Church.

Sancta Maria, hortus conclusus, ora pro nobis!

Sancte Ramon de Peñafort, ora pro nobis!

Pope Francis

Bishop of Rome, Vicar of Jesus Christ, Successor of the Prince of the Apostles, Supreme Pontiff of the Universal Church, Primate of Italy, Metropolitan Archbishop of the Province of Rome, Sovereign of the Vatican City State, Servant of the Servants of God

Bishop Gerard de Korte

Bishop of Groningen-Leeuwarden

Willem Cardinal Eijk

Cardinal-Priest of San Callisto, Metropolitan Archbishop of Utrecht

free counters

Blog archive

Categories

April 2014
S M T W T F S
« Mar    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Twitter Updates

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 704 other followers