We remain Catholic

Possibly following the example of the open letter to the NCRV, two Dutch Catholics, Eric van den Berg (information scientist) and Frank Bosman (theologian) have published a press release in which they express their concern about the abuse crisis in the Catholic Church. Their initiative is called ‘Wij blijven katholiek’ (‘We remain Catholic’) and stresses the importance of trying to resolve the crisis by not leaving the Church, as a fair number of people have done in recent weeks.

Read the (Dutch) letter here, and sign it.

I signed it because I think it’s a good way of balancing the very skewed media reporting, and the vocal minority that uses their leaving the Church* as a way to protest. I also really appreciate the express desire to remain loyal to the Church, and await the conclusions of the independent investigation proposed by the bishops.

*Leaving the Church is not as easy as it sounds. Sure, the administrative side is quite normal – just a matter of removing one’s information from the books. But the sacraments can’t be removed. Once baptised or confirmed, always baptised or confirmed. And that is something many people forget.

Advertisement

A response from the NCRV

Mr. Coen Abbenhuis, general director of the NCRV, has replied to the request of a number of Dutch Catholics to supply a proper answer to our concerns about the televised desecration of the Blessed Sacrament. The answer is or will undoubtedly be available in many other blogs, and I’ll link to one.

First thoughts on reading it: it is an apology. Mr Abbenhuis expressed his regret that the Host was taken outside, and we should welcome that apology. It is sad that he doesn’t agree that the Sacrament was used as a protest against the Church or that the impression was created that the Blessed Sacrament was going to the be thrown into a waste bin. Well, that is our word against his anyway.

The main concern I have has nothing to do with Mr. Abbenhuis and the NCRV, but rather with us Catholics. Mr. Abbenhuis writes that the Man Bijt Hond item wanted to counter the Catholic Church’s practice of excluding homosexual people from the love of Christ. That is an inaccurate assessment. Denying someone Communion because of that person’s state of sin is not simply the same as excluding someone from Christ. Anyone will realise that there are many aspects of the life of the Church in which everyone can participate.

In fact, as others have also said, preventing someone from committing a grave error is an act of mercy, which can ultimately return someone to full communion with Christ and His Church.

The idea of freedom in our society has become distorted into ‘being allowed to do anything I want’. But that is merely a definition of chaos. In His creation, God desires to bring His people to full freedom away from the mire of chaos. That requires development of ourselves, of our relationship with God and, not least, of our conscience. That development, like that of young children, takes time. We don’t throw our kids into society and let them fend for themselves. It is the same with us as Catholics. Denying something has nothing to do with exclusion, but everything with development. When a priest denies someone Communion he is saying: “You are not yet ready to receive this, the full love of Christ can’t do its work in you. Something is still blocking His love.” And that block can always be removed, but in order to do that we must first recognise it as a block. If we can’t see it, we can’t take it away.

We have a duty to always communicate the accurate teachings of the Church. If we don’t, it will result in opinions like those in Mr. Abbenhuis’s letter. If we are unclear, we can’t blame others for not understanding.

Katholiek protest tegen NCRV (2)

Once more a post in Dutch, sharing the follow-up to the wholly unsatisfactory reply from the NCRV following the open letter that was sent to the TV network on behalf of Catholics and several Protestants on the sacrilege committed in tv show Man Bijt Hond. The new letter wonders on whose behalf the reply was sent, and also asks if the author even understood the reason of our concern. We now ask for clarity and a reply to those concerns instead of an explanation of things that are, at best, peripheral.

———————

NCRV-directeur Coen Abbenhuis reageerde op maandag 15 maart met een e-mail op een Open Brief die eerder die dag namens de katholieke blog-community naar de NCRV was gestuurd om bezwaar te maken tegen heiligschennis in het tv-programma Man Bijt Hond. Abbenhuis’ antwoord is ook te vinden op de NCRV-site als officiële verklaring:

http://www.manbijthond.nl/reactiencrv

Dit antwoord is onzes inziens beneden alle peil en daarom gaat de het protest tegen deze actie van de NCRV door. De Open Brief met een actuele lijst van mensen die haar onderschrijven vindt u hier:

http://beautifulblues.wordpress.com/2010/03/15/katholiek-protest-tegen-heiligschennis-door-ncrv/

Al bijna tweehonderd namen staan onder de brief. Onder hen een twintigtal katholieke priesters en diakens. Ook komt er veel steun uit protestantse hoek en heeft een volledige parochie zich achter de Open Brief geschaard. U kunt nog steeds uw steun betuigen!

De actie wordt vanaf nu aangetrokken door blogster Observatrix (www.observatrix.nl). Onder haar naam is er, in overleg met katholieke bloggers, een antwoord verstuurd naar de NCRV. Als bijlage bij dat antwoord is de Open Brief met een actuele lijst van ondertekenaars meegestuurd. Dit is ons antwoord:

Geachte heer Abbenhuis,

Hoewel het ons nog steeds onduidelijk is of u namens het NCRV-bestuur schreef of op persoonlijke titel, nemen wij de vrijheid om toch te reageren op uw e-mailbericht van 15 maart j.l. Uw antwoord stelt teleur in twee opzichten. Ten eerste omdat u in veel woorden weinig nieuws zegt en de excuses die door de redactie van het programma “Man Bijt Hond” nog wel waren gemaakt, niet eens herhaalt. Ten tweede omdat u in uw antwoord geen blijk geeft te hebben begrepen waar de kern van ons bezwaar ligt.

In uw antwoord verwijst u naar de ‘licht-satirische’ opzet van het programma “Man Bijt Hond”. Blogger Anton de Wit benadrukte dat hij geen man met lange tenen is en satire zeer kan waarderen. Dit zal voor de meeste ondertekenaars van de Open Brief gelden. Echter wat De Wit ook aantoont is dat de heiligschennis uit “Man Bijt Hond” met geen mogelijkheid satire kan worden genoemd. Zoals het op het blog van ondergetekende Erica Schruer treffend werd geformuleerd, luidde uw antwoord in feite: jammer dat u van heiligschennis de humor niet kunt inzien. Ook christenen doen regelmatig aan satire, maar in de vorm waarin de NCRV het goot was er geen sprake van christelijke, maar juist van anti-katholieke en daarmee dus ook anti-christelijke satire. Daarmee heeft u als omroep in feite uw identiteit geloochend.

U verwijst in uw brief ook naar het protest tegen de katholieke Kerk in de St. Jan in Den Bosch, dat georganiseerd was door het COC en de Gaykrant en werd gesteund door de PvdA en de SP. Dit was de aanleiding voor het “Man Bijt Hond”-item. Voor de Kerk was ook deze gebeurtenis méér dan pijnlijk. Ten eerste omdat er een eredienst werd verstoord en het risico van een moderne ‘beeldenstorm’ nadrukkelijk in de lucht hing. Ten tweede omdat niemand behalve de SGP het opnam voor de vrijheid van eredienst, terwijl het verstoren van religieuze bijeenkomsten bij wet verboden is, en de Kerk en de gelovigen daarin bescherming en respect mogen verwachten.

Voorts spreekt u uit dat de NCRV het doel heeft mensen recht te doen, ‘ongeacht hun seksuele geaardheid’. Dit wekt de suggestie van een zeker eenzijdig respect, waarvan godsdienst geen deel uitmaakt. Als het gaat om het afkeuren van het niet uitreiken van de Communie aan homoseksuelen acht de NCRV blijkbaar elk middel geoorloofd, tot de grootste schoffering en heiligschennis aan toe. Ons protest heeft daarentegen niets te maken met de seksuele geaardheid van Wagemakers, maar met de respectloze manier waarop hij in NCRV-zendtijd met de Hostie omsprong.

De belangrijkste constatering is dat uw brief inhoudelijk niet ingaat op de bezwaren die zijn geuit in de Open Brief, die inmiddels door 150 mensen en een katholieke parochie is onderschreven en ieder uur door meer mensen wordt onderschreven. Daarnaast regent het ook negatieve reacties op de website van “Man Bijt Hond”. Door de heiligschennis die in dat programma is gepleegd, af te doen als uitingen van ‘gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid’, toont u aan dat de betekenis die u aan die twee begrippen geeft niets meer met de christelijke visie te maken heeft. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de NCRV is opgegaan in de grote massa van seculiere omroepen.

Wij verzoeken u zeer dringend uw standpunt te heroverwegen en daarvan terug te komen. Recent bij een incident in Maleisie pleegden twee medewerkers van een islamitisch tijdschrift heiligschennis door de Hostie te ontvangen en vervolgens uit te spuwen. Daarover ontstond veel commotie. Zij boden uiteindelijk daarvoor hun verontschuldigingen aan met de volgende woorden: “Het is niet de bedoeling van Al Islam om de christelijke godsdienst te beledigen, noch om christelijke bedehuizen te ontheiligen”. Van een nominatum christelijke omroep als de NCRV zou tenminste hetzelfde mogen worden verwacht. In het onverhoopt geval u niet tot betere inzichten komt, zullen wij onze bezorgdheid ook op andere plaatsen aan de orde stellen.

Met vriendelijke groeten,

—————-

The list of signatories to the open letter has continued to grow over the past days. Here is the list as it stands now:

R.T. van Mulligen
Parochie HH Michael en Clemens
G. Wilkens, priester
F. As, priester
H.J.P.T. Broers, priester
Ch. van Buijtenen, priester
J. Goris, priester
W.J.J. Grondhuis, priester
R.J.M. Kerssemakers, pastoor-deken
K. Loodts, priester
C. Mennen, priester
Pater J. Nielen MHM
M. Peeters, priester
G. van Rossem, priester
H.C.W. Schilder, priester
C. Stam, priester
G.M.J. van der Vegt, priester
W. Veth, priester
A. van Aarle, diaken
J. Grubben, diaken
A.B.M. van Kempen, diaken
I.W.G. Molenaar, diaken
Broeder Hugo, heremiet
S. Volkers, seminarist
Alina Bonen OFS
Fieke, postulante in de Carmel D.C.J.
P.M. Tassel OCDS
J. Ackermans
Angela ___
R. Bangma
G.E. van Beek
J. van Beek
A. van Berkel
A.J.M. van Berkel
A.M.C. van Berkel
F.S. Blaauw
J.J. Boekee
H. de Boer
M. Boerma
R. Bol
A. Bonen
B.S. Bosma
E. Bötticher
L. Brans
J. Brouwers
M. Buurman
W. Cromwijk
S. Dankers
O. Dhaene
J. Dhaene
B. van Dijck
M.E.A. Dommeck – Kuyt
M. Donders
G. Drijfhout
M.B.A. van Elswijk
F. Erkens
J. Erkens
Y. Fehr
L. Feskens
J. Flierman
J. Friederichs
P. Frissen
J.H. de Geest
J. van Gool
E. van Goor
J. van Gorp
T. de Groene
L. de Groene
E. de Groot
N. de Groot
W. de Groot
G.E. Hageman
N.J. Hageman
F. van der Have
W.M.C. Heemskerk
M. Hendriks
M.V. van Heusden
J. van den Heuvel
G. Holterman
P.M.A. Hoofs
P.H.W. Huiting
J.H.P. van Iperen
M. van Iperen
A.J.M. Janssen
H.A.M. Janssen – Rombouts
F.J. de Jong
J.C.M. de Jong
H. Kaptijn – Verzijlbergh
Kees ____
M.J. van Kleef
H. Knabben
A. Koole – Bart
N. Kuipers
R. Kuipers
P. Kuis
D. Lagarde
R. Lagarde
S. Leferink op Reinink
T. Letsch
N. Lioce
D.P.J. van Lith – Woestenberg
R.B. Lok
J. Lont
J.M.E. Lont
R. Marks
M.J. Marks – Meekel
F. van der Meer
F. Meijneke
F.E. Mélotte
D. Milis
T.J.M. Mom
M. Nagtegaal
J. Nederlof – Erens
C. Nelson
H. Nolden
A. Nolden
N. Nolden
J. Nolden
R. Nolden
C. Nolden
L. Nolden
M. Nolden
L. Nolden
A. van Norde
P. Offermans
D.P.J. Oostveen
J.P. Oostveen
J.J. van Peperstraten
M. Pijnenburg
M. Polkowski
M.B. Pronk
E.M. Raats
J. Rademaker
L.C.C. Reuser
A.F.M. Scheerboom
C. Scholten
H.D.L.M. Schruer
L. Schruer
P.M. Schruer – Zoetmulder
H.W. Schulkes
M. Semere
E.M. Slegers
P. Somerwil
T. Spee – van Heijster
I. Spijker
N. Stienstra
A. Spijker-Huiges
S. Steijaert
J. Strengholt
M.I.M. Terlaak
G. Tomicic
Toon ___
G.A. van der Toorn – Piebenga
J. Trum
W.L. Tuyl
S. Uiterwijk
C. van der Valk
J. van der Valk
A. Valstar
G.J.M. Vehof
A. Verboord
P. Verhoeven
J.G. Verhoeven – den Uijl
J. Vermeulen
S. Verschuur
W. Verswijveren
M. Viehoff
L. Vloedbeld
E.H.J. Vossenberg
M. de Vries
M. de Vries
M.J. Webster
W.J.M. Webster – van Gool
R. Weerdenburg
H. Westerveld
J.P. Winkels
A.J.A. de Wit
M. de Witt
M. Wolterink
F. Wouters
E. Wouterse
H.K.M.G. van Zandwijk – Bruin
P. van Zoest

I guess it’s an achievement in someone’s book

You’ve got to admit: it is something of an achievement from the NCRV. They’ve managed to reply to the open letter sent to them by a number of Catholic bloggers, clergy and other people (including myself), while avoiding to actually mention any of the points of concern raised in the letter.

No mention of the three ways of sacrilege: using the Eucharist as a form of protest, taken the Host outside and threatening to throw it in a waste bin. No mention of the NCRV’s Christian origin, which made the TV-item all the more bitter. No mention of the unsatisfactory automated e-mail sent to all those who took the trouble to complain. No mention of even trying to acknowledge the Catholic faith, and the central position of the Eucharist in it.

Instead, we got this:

Following our item ‘Holy Host’ there have been protests from Roman Catholic quarters. The NCRV is pleased to reply to the open letter she received today (15 March 2010):

Man Bijt Hond is a lightly satirical program. With a smile and a tear it magnifies items in the news. The intention is to stimulate and trigger discussion. That, after all, is part of satire.

The (renewed) discussion about the position of practising homosexual people in the church lead to a violent demonstration [this was not the reason for the open letter]. And one thing was clear: the demonstration in the church of Den Bosch was painful for the church, but she was equally painful for the homosexual faithful involved [who started it, I might add]. For the editors of Man Bijt Hond this was cause to pay attention to it, in her own recognisable way.

The NCRV also has other programs which paid attention to this topic [which is totally beside the point]. In the radio show Schepper & Co, for example, there was an extensive discussion between Henk Krol, chief editor of the Gaykrant and presenter Yvo van der Goot, about the place of homosexual faithful in the church [I repeat, not the point of the open letter]. In such a conversation there is obviously space to shed light on multiple aspects on a question like this. All this in the hope of doing people justice, despite their sexual orientation [Once more, not the point of the letter. And desecrating the Eucharist is the opposite of doing anyone justice].

Equality and tolerance are important principles for the NCRV which can be seen in our programs, in each their own way [Except when that equality and tolerance should be towards Catholics, of course].

I am amazed. The letter wasn’t hard or difficult, but they still manage to totally miss the point. NCRV, congratulations, you have lost viewers. Wow.

But at least this time we got a reply without spelling errors.

Source

Katholiek protest tegen heiligschennis door NCRV

Uncharacteristically for my blog, a post in Dutch. This is an open letter to the NCRV in response to the desecration of the Holy Eucharist as shown in their tv program Man Bijt Hond. The letter is an initiative of Catholic blogs Kattekliek and Beautiful Blues, and has been signed by a few dozen people, among them members of the clergy.

I don’t usually sign petitions and open letters, but the seriousness of the subject and the need for the Catholic voice to be heard in this is too important. After all, this touches the very heart of our faith, and it is not okay to use that as a toy or a means to ridicule and insult people.

The letter requests a public apology from the NCRV, especially in light of the totally unsatisfactory automated response (including spelling mistakes) that was sent earlier, and which I shared here on my blog.

Please excuse the bad layout of the letter. It is a problem with WordPress, which apparently is unable to outline texts properly.

———————–

Aan: het Algemeen Bestuur van de NCRV 

Postbus 25000 

1202 HB 

Hilversum 

Betreft: Open Brief over heiligschennis in “Man Bijt Hond” 

Geacht bestuur, 

Op maandag 1 maart j.l. werd in het NCRV-programma “Man Bijt Hond” de columnist en theatermaker Mark Wagemakers gevolgd. Te zien was hoe hij bij wijze van statement in de Sint Janskathedraal in Den Bosch een Hostie ging “halen”. Hij nam deze vervolgens mee naar buiten om hem pas daar tot zich te nemen. 

Op drie manieren is dit heiligschennis. Allereerst omdat “Man bijt Hond” het Sacrament op deze manier tot podium maakte voor het maken van een persoonlijk statement tégen de Kerk. Ten tweede omdat de Hostie direct dient te worden genuttigd en absoluut niet mag worden meegenomen naar buiten. 

Tot slot omdat “Man Bijt Hond” bewust lange tijd openhield of Wagemakers de Hostie ging opeten of weggooien. Duidelijk werd de suggestie gewekt dat het wel eens op dat laatste zou kunnen uitdraaien, doordat in de laatste momenten voordat Wagemakers de Hostie opat prominent in beeld een vuilnisbak te zien was, waar hij zich steeds naartoe draaide. Toen hij alsnog – onder kwetsende bewoordingen – de Hostie nuttigde, maakte hij het Sacrament en de Drie-eenheid belachelijk. 

Het is voor katholieken kwetsend genoeg dat dit, onder het mom van de in Nederland verworven vrijheden, op deze manier op televisie is gekomen. Dat het ook nog eens gedaan wordt door een christelijke omroep die zich beroept op een 85 jaar oude traditie van “respect”, ervaren wij als ronduit verbijsterend en bijzonder pijnlijk. 

Enkele katholieken hebben inmiddels hun beklag gedaan en kregen daarop allemaal hetzelfde “standaardantwoord”, dat ver beneden de maat was: 

Geachte …, 

Bedankt voor u mail. 

Het is nooit onze bedoeling geweest om mensen hiermee te kwetsen, sorry hier voor. 

Wij hopen dat u met veel plezier naar ons programma kan blijven kijken. 

Met vriendelijke groet, 

Redactie 

NCRV 

Man bijt hond 

Christus Zelf is in de Heilige Eucharistie aanwezig, waarin Hij Zich aan ons meedeelt. Dat is de kern van het katholieke geloof. Door er zo mee om te gaan, heeft u veel katholieken in het diepst van hun geloof gekwetst. Bovenstaande routinemail doet degenen die aan deze pijn uiting hebben gegeven geen recht. Een publiekelijk en inhoudelijk excuusvan de NCRV is onzes inziens op zijn plaats. Op deze manier kan de NCRV de band met het gelovig katholieke deel van Nederland weer enigszins herstellen en doet zij teven haar reputatie als christelijke omroep eer aan. Wij vragen u dan ook om deze publieke actie ook publiekelijk recht te zetten. 

Met vriendelijke groeten, 

R.T. van Mulligen
Parochie HH Michael & Clemens
G. Wilkens, priester
H.J.P.T. Broers, priester
Ch. van Buijtenen, priester
J. Goris, priester
W.J.J. Grondhuis, priester
K. Loodts, priester
C. Mennen, priester
M. Peeters, priester
G. van Rossem, priester
H.C.W. Schilder, priester
C. Stam, priester
G.M.J. van der Vegt, priester
A. van Aarle, diaken
A.B.M. van Kempen, diaken
I.W.G. Molenaar, diaken
Broeder Hugo, heremiet
S. Volkers, seminarist
Alina ofs
J. Ackermans
Angela ___
R. Bangma
G.E. van Beek
A. van Berkel
A.J.M. van Berkel
A.M.C. van Berkel
F.S. Blaauw
J.J. Boekee
M. Boerma
R. Bol
A. Bonen
B.S. Bosma
E. Bötticher
J. Brouwers
M. Buuron
W. Cromwijk
O. Dhaene
J. Dhaene
B. van Dijck
M.E.A. Dommeck – Kuyt
M. Donders
G. Drijfhout
M.B.A. van Elswijk
F. Erkens
J. Erkens
J. Flierman
J. Friederichs
P. Frissen
J.H. de Geest
J. van Gool
E. van Goor
J. van Gorp
T. de Groene
L. de Groene
E. de Groot
N. de Groot
W. de Groot
G.E. Hageman
N.J. Hageman
F. van der Have
W.M.C. Heemskerk
M. Hendriks
M.V. van Heusden
J. van den Heuvel
G. Holterman
P.M.A. Hoofs
P.H.W. Huiting
M. van Iperen
A.J.M. Janssen
H.A.M. Janssen – Rombouts
J.C.M. de Jong
H. Kaptijn – Verzijlbergh
M.J. van Kleef
H. Knabben
A. Koole – Bart
N. Kuipers
R. Kuipers
P. Kuis
S. Leferink op Reinink
D.P.J. van Lith – Woestenberg
R.B. Lok
J. Lont
J.M.E. Lont
R. Marks
F. van der Meer
F. Meijneke
F.E. Mélotte
D. Milis
T.J.M. Mom
M. Nagtegaal
J. Nederlof – Erens
C. Nelson
H. Nolden
A. Nolden
N. Nolden
J. Nolden
R. Nolden
C. Nolden
L. Nolden
M. Nolden
L. Nolden
P. Offermans
D.P.J. Oostveen
J.P. Oostveen
J.J. van Peperstraten
M. Pijnenburg
M.B. Pronk
E.M. Raats
J. Rademaker
L.C.C. Reuser
A.F.M. Scheerboom
C. Scholten
H.D.L.M. Schruer
L. Schruer
P.M. Schruer – Zoetmulder
M. Semere
E.M. Slegers
T. Spee – van Heijster
N. Stienstra
A. Spijker-Huiges
J. Strengholt
M.I.M. Terlaak
G. Tomicic
Toon ___
G.A. van der Toorn – Piebenga
J. Trum
W.L. Tuyl
S. Uiterwijk
A. Valstar
G.J.M. Vehof
A. Verboord
P. Verhoeven
J.G. Verhoeven – den Uijl
J. Vermeulen
S. Verschuur
M. Viehoff
L. Vloedbeld
E.H.J. Vossenberg
M. de Vries
M. de Vries
R. Weerdenburg
H. Westerveld
J.P. Winkels
A.J.A. de Wit
M. de Witt
M. Wolterink
F. Wouters
E. Wouterse
H.K.M.G. van Zandwijk – Bruin
P. van Zoest

Afschriften van deze brief zijn verstuurd naar:
– mgr. Hurkmans (bisschop van Den Bosch)
– Katholiek Nieuwsblad
– Catholica
– Tertio
– Nederlands Dagblad
– Reformatorisch Dagblad

Tevens gepubliceerd op:
http://antondewit.wordpress.com

http://beautifulblues.wordpress.com

http://www.catholica.nl

http://clavesregni.wordpress.com

http://dagboekvaneenzelve.web-log.nl

http://davidoostveen.blogspot.com

http://heiligrkboontje.hyves.nl/blog/

http://ikloopdoor.blogspot.com

https://incaelo.wordpress.com

http://ingridairam.livejournal.nl

http://janbrouwers.blogspot.com

http://www.kattekliek.nl

http://laatstedag.wordpress.com

http://www.observatrix.nl

http://rkgelovig.web-log.nl

http://schoppenkoning.blogspot.com

http://theodoricus.blogspot.com

~~

An empty apology?

I had the pleasure of receiving a reply to the e-mail I sent to the NCRV about their program Man Bijt Hond, which proudly featured the desecration of the Blessed Sacrament. It’s a standard reply, probably sent to all who complained, and as such it’s necessarily general.

Dear,

Thank you for your mail.

It has never been our intention to hurt people with this, sorry for this.

We hope you will continue to enjoy our program.

Regards,

Editor

NCRV

Man Bijt Hond

Beautiful Blues, having received the same reply, shares his thoughts about the apology and concludes that there are three explanations: 1) the NCRV thinks it’s all just a big joke and decides to send a ridiculous email to the complainers. 2) They mean what they say and have no clue about the Catholic faith. 3) They don’t care, but decide to reply out of politeness. Personally, I tend to to think that option 2 and 3 are most likely. The reply barely ticks all the boxes to be considered polite, and that makes me think of something that was whipped up to satisfy the complainers and nothing more.

And it’s sad to see they did not offer a public apology, because I would hope that the desecration hurt a lot more people than sent in complaints.

Still, let’s accept the apology for what it is and hope this won’t happen again.