What to do about the sacrilege displayed in Obdam?

Many will have heard or read about the so-called ‘World Cup Mass’ that Fr. Paul Vlaar of the parish of St. Victor in Obdam celebrated. It’s been doing the rounds for the past few days, both nationally and internationally, so I think it’s good to pay attention to it in my blog as well. With the priest dressed in an orange chasuble, and the church adorned with footballs, goals and orange banners, the Mass was a celebration of football, which is of course not only ridiculous, but also blasphemous. The Mass is the actualisation of Christ’s sacrifice on the Cross, the Eucharist  source and summit of our faith.

The footage is below. It may be shocking in its blatant display of sacrilege.

Understandably, such nonsense puts the Church in the Netherlands, which doesn’t have a very good reputation anyway, in a bad light. As is often the case, the efforts of many good priests can be undone by the work of one bad priest. The comments on the post that the American Papist devoted to it speak for themselves. And there is room for a whole lot of improvement in the Netherlands, but the only thing that I want to add now is that these ‘Mass’ is not representative for the vast majority of parishes. Thank God it is not.

Is there something we can do to try and stop such blasphemy in the future? I think there is. If it is improvement we ask for, dialogue and debate online is not enough. That serves well to bring things to people’s attention, but ultimately it is the people in charge who need to implement changes.

The parish in Obdam, where this took place, is part of the Diocese of Haarlem-Amsterdam, the ordinary of which is Msgr. Jozef Punt. I suggest writing him a formal and polite letter, explaining what you have seen and think about it. Explain your concerns and the reasons for it, but do not try and tell the bishop what he should do. That’s his decision, and for all we know he may well be aware of this and is already working on it. The fact that we don’t know if he is, says nothing.

You can contact the bishop at this address: Nieuwe Gracht 80, 2011 NJ, Haarlem. Be polite but clear, write in Dutch if you can, and keep the letter as short as possible (a bishop has more to do than read long letters).

If we want to do something about the ignorance about and blatant disrespect for the Lord that still occurs too often in our parishes, we must do that in communion with our priests and bishops. I know Bishop Punt slightly, and in my opinion he won’t just brush your concerns aside. But it is he, not us, who will decide what will be done, and that’s important to remember.

EDIT: Credit where credit’s due: the idea for this post was inspired by my friend Ismael.

EDIT 2: Some more thought later, I think it is also good to remain open for dialogue with Fr. Vlaar and his parish, especially since other Dutch bloggers picked up my post and have offered advice. So if you want to contact Father Paul Vlaar about this, I suggest the very same things as I did for a letter to the bishop. Be clear, polite and not excessively longwinded, and write in Dutch if at all possible. The website of the parish has a contact form that you can use, but there is also an address on the site: St. Victorparochie, Dorpsstraat 149, 1713 HE, Obdam.

Should Fr. Vlaar himself come across this post, he is welcome to respond, of course, in Dutch or English. For the sake of consistency, I keep this blog in English as much as possible, but I have been known to speak Dutch too.

Katholiek protest tegen NCRV (2)

Once more a post in Dutch, sharing the follow-up to the wholly unsatisfactory reply from the NCRV following the open letter that was sent to the TV network on behalf of Catholics and several Protestants on the sacrilege committed in tv show Man Bijt Hond. The new letter wonders on whose behalf the reply was sent, and also asks if the author even understood the reason of our concern. We now ask for clarity and a reply to those concerns instead of an explanation of things that are, at best, peripheral.

———————

NCRV-directeur Coen Abbenhuis reageerde op maandag 15 maart met een e-mail op een Open Brief die eerder die dag namens de katholieke blog-community naar de NCRV was gestuurd om bezwaar te maken tegen heiligschennis in het tv-programma Man Bijt Hond. Abbenhuis’ antwoord is ook te vinden op de NCRV-site als officiële verklaring:

http://www.manbijthond.nl/reactiencrv

Dit antwoord is onzes inziens beneden alle peil en daarom gaat de het protest tegen deze actie van de NCRV door. De Open Brief met een actuele lijst van mensen die haar onderschrijven vindt u hier:

http://beautifulblues.wordpress.com/2010/03/15/katholiek-protest-tegen-heiligschennis-door-ncrv/

Al bijna tweehonderd namen staan onder de brief. Onder hen een twintigtal katholieke priesters en diakens. Ook komt er veel steun uit protestantse hoek en heeft een volledige parochie zich achter de Open Brief geschaard. U kunt nog steeds uw steun betuigen!

De actie wordt vanaf nu aangetrokken door blogster Observatrix (www.observatrix.nl). Onder haar naam is er, in overleg met katholieke bloggers, een antwoord verstuurd naar de NCRV. Als bijlage bij dat antwoord is de Open Brief met een actuele lijst van ondertekenaars meegestuurd. Dit is ons antwoord:

Geachte heer Abbenhuis,

Hoewel het ons nog steeds onduidelijk is of u namens het NCRV-bestuur schreef of op persoonlijke titel, nemen wij de vrijheid om toch te reageren op uw e-mailbericht van 15 maart j.l. Uw antwoord stelt teleur in twee opzichten. Ten eerste omdat u in veel woorden weinig nieuws zegt en de excuses die door de redactie van het programma “Man Bijt Hond” nog wel waren gemaakt, niet eens herhaalt. Ten tweede omdat u in uw antwoord geen blijk geeft te hebben begrepen waar de kern van ons bezwaar ligt.

In uw antwoord verwijst u naar de ‘licht-satirische’ opzet van het programma “Man Bijt Hond”. Blogger Anton de Wit benadrukte dat hij geen man met lange tenen is en satire zeer kan waarderen. Dit zal voor de meeste ondertekenaars van de Open Brief gelden. Echter wat De Wit ook aantoont is dat de heiligschennis uit “Man Bijt Hond” met geen mogelijkheid satire kan worden genoemd. Zoals het op het blog van ondergetekende Erica Schruer treffend werd geformuleerd, luidde uw antwoord in feite: jammer dat u van heiligschennis de humor niet kunt inzien. Ook christenen doen regelmatig aan satire, maar in de vorm waarin de NCRV het goot was er geen sprake van christelijke, maar juist van anti-katholieke en daarmee dus ook anti-christelijke satire. Daarmee heeft u als omroep in feite uw identiteit geloochend.

U verwijst in uw brief ook naar het protest tegen de katholieke Kerk in de St. Jan in Den Bosch, dat georganiseerd was door het COC en de Gaykrant en werd gesteund door de PvdA en de SP. Dit was de aanleiding voor het “Man Bijt Hond”-item. Voor de Kerk was ook deze gebeurtenis méér dan pijnlijk. Ten eerste omdat er een eredienst werd verstoord en het risico van een moderne ‘beeldenstorm’ nadrukkelijk in de lucht hing. Ten tweede omdat niemand behalve de SGP het opnam voor de vrijheid van eredienst, terwijl het verstoren van religieuze bijeenkomsten bij wet verboden is, en de Kerk en de gelovigen daarin bescherming en respect mogen verwachten.

Voorts spreekt u uit dat de NCRV het doel heeft mensen recht te doen, ‘ongeacht hun seksuele geaardheid’. Dit wekt de suggestie van een zeker eenzijdig respect, waarvan godsdienst geen deel uitmaakt. Als het gaat om het afkeuren van het niet uitreiken van de Communie aan homoseksuelen acht de NCRV blijkbaar elk middel geoorloofd, tot de grootste schoffering en heiligschennis aan toe. Ons protest heeft daarentegen niets te maken met de seksuele geaardheid van Wagemakers, maar met de respectloze manier waarop hij in NCRV-zendtijd met de Hostie omsprong.

De belangrijkste constatering is dat uw brief inhoudelijk niet ingaat op de bezwaren die zijn geuit in de Open Brief, die inmiddels door 150 mensen en een katholieke parochie is onderschreven en ieder uur door meer mensen wordt onderschreven. Daarnaast regent het ook negatieve reacties op de website van “Man Bijt Hond”. Door de heiligschennis die in dat programma is gepleegd, af te doen als uitingen van ‘gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid’, toont u aan dat de betekenis die u aan die twee begrippen geeft niets meer met de christelijke visie te maken heeft. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de NCRV is opgegaan in de grote massa van seculiere omroepen.

Wij verzoeken u zeer dringend uw standpunt te heroverwegen en daarvan terug te komen. Recent bij een incident in Maleisie pleegden twee medewerkers van een islamitisch tijdschrift heiligschennis door de Hostie te ontvangen en vervolgens uit te spuwen. Daarover ontstond veel commotie. Zij boden uiteindelijk daarvoor hun verontschuldigingen aan met de volgende woorden: “Het is niet de bedoeling van Al Islam om de christelijke godsdienst te beledigen, noch om christelijke bedehuizen te ontheiligen”. Van een nominatum christelijke omroep als de NCRV zou tenminste hetzelfde mogen worden verwacht. In het onverhoopt geval u niet tot betere inzichten komt, zullen wij onze bezorgdheid ook op andere plaatsen aan de orde stellen.

Met vriendelijke groeten,

—————-

The list of signatories to the open letter has continued to grow over the past days. Here is the list as it stands now:

R.T. van Mulligen
Parochie HH Michael en Clemens
G. Wilkens, priester
F. As, priester
H.J.P.T. Broers, priester
Ch. van Buijtenen, priester
J. Goris, priester
W.J.J. Grondhuis, priester
R.J.M. Kerssemakers, pastoor-deken
K. Loodts, priester
C. Mennen, priester
Pater J. Nielen MHM
M. Peeters, priester
G. van Rossem, priester
H.C.W. Schilder, priester
C. Stam, priester
G.M.J. van der Vegt, priester
W. Veth, priester
A. van Aarle, diaken
J. Grubben, diaken
A.B.M. van Kempen, diaken
I.W.G. Molenaar, diaken
Broeder Hugo, heremiet
S. Volkers, seminarist
Alina Bonen OFS
Fieke, postulante in de Carmel D.C.J.
P.M. Tassel OCDS
J. Ackermans
Angela ___
R. Bangma
G.E. van Beek
J. van Beek
A. van Berkel
A.J.M. van Berkel
A.M.C. van Berkel
F.S. Blaauw
J.J. Boekee
H. de Boer
M. Boerma
R. Bol
A. Bonen
B.S. Bosma
E. Bötticher
L. Brans
J. Brouwers
M. Buurman
W. Cromwijk
S. Dankers
O. Dhaene
J. Dhaene
B. van Dijck
M.E.A. Dommeck – Kuyt
M. Donders
G. Drijfhout
M.B.A. van Elswijk
F. Erkens
J. Erkens
Y. Fehr
L. Feskens
J. Flierman
J. Friederichs
P. Frissen
J.H. de Geest
J. van Gool
E. van Goor
J. van Gorp
T. de Groene
L. de Groene
E. de Groot
N. de Groot
W. de Groot
G.E. Hageman
N.J. Hageman
F. van der Have
W.M.C. Heemskerk
M. Hendriks
M.V. van Heusden
J. van den Heuvel
G. Holterman
P.M.A. Hoofs
P.H.W. Huiting
J.H.P. van Iperen
M. van Iperen
A.J.M. Janssen
H.A.M. Janssen – Rombouts
F.J. de Jong
J.C.M. de Jong
H. Kaptijn – Verzijlbergh
Kees ____
M.J. van Kleef
H. Knabben
A. Koole – Bart
N. Kuipers
R. Kuipers
P. Kuis
D. Lagarde
R. Lagarde
S. Leferink op Reinink
T. Letsch
N. Lioce
D.P.J. van Lith – Woestenberg
R.B. Lok
J. Lont
J.M.E. Lont
R. Marks
M.J. Marks – Meekel
F. van der Meer
F. Meijneke
F.E. Mélotte
D. Milis
T.J.M. Mom
M. Nagtegaal
J. Nederlof – Erens
C. Nelson
H. Nolden
A. Nolden
N. Nolden
J. Nolden
R. Nolden
C. Nolden
L. Nolden
M. Nolden
L. Nolden
A. van Norde
P. Offermans
D.P.J. Oostveen
J.P. Oostveen
J.J. van Peperstraten
M. Pijnenburg
M. Polkowski
M.B. Pronk
E.M. Raats
J. Rademaker
L.C.C. Reuser
A.F.M. Scheerboom
C. Scholten
H.D.L.M. Schruer
L. Schruer
P.M. Schruer – Zoetmulder
H.W. Schulkes
M. Semere
E.M. Slegers
P. Somerwil
T. Spee – van Heijster
I. Spijker
N. Stienstra
A. Spijker-Huiges
S. Steijaert
J. Strengholt
M.I.M. Terlaak
G. Tomicic
Toon ___
G.A. van der Toorn – Piebenga
J. Trum
W.L. Tuyl
S. Uiterwijk
C. van der Valk
J. van der Valk
A. Valstar
G.J.M. Vehof
A. Verboord
P. Verhoeven
J.G. Verhoeven – den Uijl
J. Vermeulen
S. Verschuur
W. Verswijveren
M. Viehoff
L. Vloedbeld
E.H.J. Vossenberg
M. de Vries
M. de Vries
M.J. Webster
W.J.M. Webster – van Gool
R. Weerdenburg
H. Westerveld
J.P. Winkels
A.J.A. de Wit
M. de Witt
M. Wolterink
F. Wouters
E. Wouterse
H.K.M.G. van Zandwijk – Bruin
P. van Zoest

Sacrilege – prayer help needed

I just tried to watch a part of Dutch tv program Man Bijt Hond in which a man who calls himself Catholic goes into the cathedral of St. John in den Bosch, steals a consecrated host, speaks some blasphemous words and consumes it. I say I tried, because I couldn’t watch all of it. It made my physically ill.

What started with a priest acting according to his faith has exploded into the lowest attack imaginable against the Catholic Church in the Netherlands. It is hard to remain objective in the face of such insults and blasphemies, against me as a believing Catholic, and against Jesus Christ Himself. It is so very easy and tempting to follow the same tactics, to start protesting and demonstrating, to start shouting, calling names and insulting people. But that is not what we are called to do. Like Jesus Christ who allowed Himself to be tortured and and insulted so that he could redeem all, we too must remain true to our faith. Our weapons are not banners and shouts, litigation and insults. We have prayer, we have devotion, we have measured discussion and education. We are called to remain above the low attacks levelled against us.

But we need prayer, we need support. For Jesus Christ our Lord, who makes His one sacrifice present and Himself vulnerable every day for our salvation. And also from our fellow Catholics around the world. Pray for the Church in the Netherlands and everywhere where she is not heard, not understood and attacked. Pray that she may remain strong and faithful, that she does not bend to the temporary whims of society, but always remains true to Jesus Christ, who is the Word and Truth.

In reparation of this and so many other grave sacrileges, we may pray this Litany of Reparation in Honour of the Blessed Sacrament (Responses in bold):

Lord, have mercy on us; Lord, have mercy on us
Christ, have mercy on us; Christ, have mercy on us
Lord, have mercy on us; Lord, have mercy on us

God the Father of Mercy, Have mercy on us.
God the Son, Mediator between God and man, Have mercy on us.
God the Holy Spirit, the Enlightener of hearts, Have mercy on us.
Holy and undivided Trinity, Have mercy on us.

O Sacred Host! Victim of reparation for the sins of the world, Have mercy on us.
O Sacred Host! Annihilated on the altar for us and by us, Have mercy on us.
O Sacred Host! Despised and neglected, Have mercy on us.
O Sacred Host! Neglected and abandoned in Your temples, Have mercy on us.

Be merciful unto us: Spare us, O Lord. Be merciful unto us: Hear us, O Lord.

For so many unworthy Communions, We offer You our reparations, O Lord.
For the irreverence of Christians, We offer You our reparations, O Lord.
For the continual blasphemies of the impious, We offer You our reparations, O Lord.
For the infamous discourses made in Your Holy Temples, We offer You our reparations, O Lord.
For the crimes of sinners, We offer You our reparations, O Lord.
For the sacrileges which profane Your sacrament of love, We offer You our reparations, O Lord.
For the coldness of the greater part of Your children, We offer You our reparations, O Lord.
For their contempt of Your loving invitations, We offer You our reparations, O Lord.
For the infidelity of those who call themselves Your friends, We offer You our reparations, O Lord.
For the abuse of Your grace, We offer You our reparations, O Lord.
For our unfaithfulness, We offer You our reparations, O Lord. For our delay in loving You, We offer You our reparations, O Lord.
For our tepidity in Your Holy Service, We offer You our reparations, O Lord.
For Your bitter sadness at the loss of souls, We offer You our reparations, O Lord.
For Your long waiting at the door of our hearts, We offer You our reparations, O Lord.
For Your loving sighs, We offer You our reparations, O Lord.
For Your loving tears, We offer You our reparations, O Lord.
For Your loving imprisonment, We offer You our reparations, O Lord.
For Your loving death, We offer You our reparations, O Lord.

That You spare us, that You hear us, We sinners beseech You, hear us.
That You will make known Your love for us in this most Holy Sacrament, We sinners beseech You, hear us.
That You will vouchsafe to accept our reparation, made in the spirit of humility, We sinners beseech You, hear us.

Lamb of God, who takes away the sins of the world: Spare us, O Lord.
Lamb of God, who takes away the sins of the world: Hear us, O Lord.
Lamb of God, who takes away the sins of the world: Have mercy on us, O Lord.

Let us pray:

Lord Jesus, Who has chosen to expose Yourself to all the outrages of the impious, rather than withdraw Your Sacred Body from our Churches, grant us the grace to bewail, with true bitterness of heart, the injuries and sacrileges committed against you, and to repair as far as lies in our power, and with sincere love, the many ignominies and contempts You have received, and still continue to receive, in this ineffable mystery, Who lives and reigns with God, in the unity of the Holy Spirit, for ever and ever. Amen.

A Dutch version of the same litany is offered by the St. Agnes website.