Translations into Dutch

AILLET, BISSCHOP MARC:
De gewonde liturgie

AKINS, JIMMY:
De paus zegt WAT over condooms?!

ALLEN, JR., JOHN L.:
Interview met Mgr. Guido Marini

BENEDICTUS XV, PAUS:
In Hac Tanta

BENEDICTUS XVI, PAUS:
Aan de nieuwe ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden
Afscheid van het College van Kardinalen
Afsluiting van de Vastenretraite
Angelus, 24 februari 2013
Apostolische Brief “Porta Fidei”
Apostolische Exhortatie “Verbum Domini” (partial translation)
Boodschap aan de Pauselijke Bijbelcommissie
Boodschap voor de 25e Wereldjongerendag
Boodschap voor de Vastentijd 2010
Boodschap voor de Vastentijd 2011
Boodschap voor de Vastentijd 2013
Boodschap voor de Wereldgebedsdag voor Roepingen 2010
Boodschap voor de Wereldgebedsdag voor Roepingen 2011
Boodschap voor de Wereldgebedsdag voor Roepingen 2012
Boodschap voor de Wereldgebedsdag voor Roepingen 2013
Boodschap voor de Wereldjongerendag 2011
Boodschap voor de Wereldjongerendag 2012
Boodschap voor de Wereldjongerendag 2013
Boodschap voor Wereldcommunicatiedag 2010
Boodschap voor Wereldcommunicatiedag 2011
Boodschap voor Wereldcommunicatiedag 2012
Boodschap voor Wereldcommunicatiedag 2013
Boodschap voor Wereldmissiezondag 2010
Brief aan de Katholieken in Ierland
Brief aan het Pauselijk Instituut voor Gewijde Muziek
Brief aan de seminaristen
Groet bij de grot van Sint-Paulus
Homilie
Homilie bij de afsluiting van het Jaar van de Priester
Homilie bij de creatie van zes nieuwe kardinalen
Homilie bij de Mis met de nieuwgecreeërde kardinalen
Homilie bij de Vigilie voor het Ongeboren Leven
Homilie bij de wijding van vijf bisschoppen
Homilie bij de zaligverklaring van Paus Johannes Paulus II
Homilie op Cuatro Vientos, Wereldjongerendag 2011
Homilie tijdens de Mis voor Paus Johannes Paulus II
Homilie tijdens de Paaswake
Homilie voor Corpus Christi 2011
Homilie voor de opening van het Jaar van het Geloof
Homilie voor het feest van de Openbaring des Heren
Intima Ecclesiae natura
Kerstgroet aan de Romeinse Curie
Kerstgroet aan de Romeinse Curie, 2012
De laatste woorden
Lectio Divina over het Doopsel
Nieuwjaarstoespraak voor het corps diplomatique
Het opmerkzaam hart – Overwegingen over de basis van de wet
Over christelijke eenheid in 2009
Over de Gebedsweek voor Eenheid onder de Christenen
Pauselijke boodschap bij het bezoek aan het Groot-Seminarie in Rome
Regina Caeli
Toespraak bij de aankomst op Malta
Toespraak bij het bezoek aan de synagoge in Rome
Toespraak bij het consistorie van 18 februari 2012
Toespraak op de internationale conferentie ‘Volwassen Stamcellen: Wetenschap en de Toekomst van Mens en Cultuur'”
Toespraak voor de algemene vergadering van de Italiaanse Bisschoppenconferentie
Toespraak voor de Congregatie voor de Geloofsleer
Toespraak voor de Lutherse kerkleiders in Erfurt
Toespraak voor de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie
Toespraak voor de Pauselijke Raad voor het Gezin
Toespraak voor de Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatie
Toespraak voor kinderen in de parochiekerk van St. Rita in Cotonou, Benin
Toespraak voor nieuwgewijde bisschoppen
Toespraak voor het St. Anselmus Liturgisch Instituut
Urbi et Orbi, Kerst 2011
Urbi et Orbi, Pasen 2011

CAÑIZARES LLOVERA, ANTONIO KARDINAAL:
Toespraak ter gelegenheid van de boekpresentatie van ‘La concélébration eucharistique. Du symbole à la réalité’

CHAPUT, AARTSBISSCHOP CHARLES:
Leven in de waarheid: Religieuze vrijheid en katholieke missie in de nieuwe wereldorde

CONGREGATIE VOOR DE GELOOFSLEER:
Gids tot de CGL-procedures aangaande beschuldigingen van seksueel misbruik
Notitie met pastorale aanbeveling voor het Jaar van het Geloof

CONGREGATIE VOOR DE HEILIG- EN ZALIGVERKLARINGSPROCESSEN:
Decreet voor de zaligverklaring van Johannes Paulus II

DOLAN, TIMOTHY KARDINAAL:
Houdt de Dag des Heren heilig
Ons geloof bewaren
De verkondiging van het evangelie tegenwoordig: tussen missio ad gentes en de nieuwe evangelisatie

EGAN, BISSCHOP PHILIP:
Toespraak bij de bisschopswijding

ERDÖ, PÉTER KARDINAAL:
Rapportage over de nieuwe evangelisatie in Europa

ETEROVIC, AARTSBISSCHOP NICOLA:
Instrumentum Laboris van de XXIIIe Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode

FARRELL, BISSCHOP KEVIN J.:
Homilie voor de March for Life

FISICHELLA, AARTSBISSCHOP SALVATORE:
De tijdigheid van de verkondiging

FRANCISCUS, PAUS:
Boodschap voor de Wereldcommunicatiedag 2014
Boodschap voor de Wereldgebedsdag voor Roepingen 2014
Boodschap voor de Wereldjongerendag 2014
Boodschap voor Wereldjongerendag 2015
Boodschap voor Wereldjongerendag 2016
Boodschap voor de Wereldvredesdag 2014
Brief over de voorbereidingen op het Heilig Jaar van Barmhartigheid
Drie vragen over het huwelijk
Eerste toespraak tot de kardinalen
Homilie bij de heiligverklaring van Paus Johannes XXIII en Paus Johannes Paulus II
Homilie bij de opening van de Bisschoppensynode
Interview in La Vanguardia
Toespraak tot de gezinnen in Manila
Toespraak voor de conferentie over de complementariteit tussen man en vrouw
Toespraak voor het Europees Parlement
Toespraak voor de Dag van Maria
Welkomstwoord op het Consistorie

GAGLIARDI, FR. MAURO:
De crucifix midden op het altaar

HAUKE, FR. MANFRED:
Een oproep tot objectiviteit
Het probleem Medjugorje

HUMMES, CLÁUDIO KARDINAAL:
Brief aan het einde van het Jaar van de Priester

LEVADA, WILLIAM KARDINAAL:
Het seksuele misbruik van minderjarigen: een meervoudige reactie op de uitdaging

LOMBARDI, PATER FEDERICO:
Een duidelijk pad door de storm
Opmerkingen van het hoofd van de Persdienst aangaande seksueel misbruik
Over de discussie over seksueel misbruik
Ter gelegenheid van ‘Hervormingsdag’
WJD- De derde generatie

MARINI, MGR. GUIDO:
Introductie op de Geest van de Liturgie

MARTINI, CARLO MARIA KARDINAAL:
Laatste interview

MÜLLER, AARTSBISSCHOP GERHARD LUDWIG:
De kracht van genade

NOMEN NESCIO:
Gebed voor de heiligverklaring van Jozef Kardinaal Cardijn
Gebed voor de Wereldjongerendag 2013
Pelgrims van de Waarheid, Pelgrims van Vrede
Samenvatting van de bevindingen van de Apostolische Visitatie in Ierland

ODDIE, WILLIAM:
Seculiere deskundigen willen dat de paus zijn beleid aanpast. Hoe kunnen we uitleggen dat hij dat niet kan?

OUELLET, MARC KARDINAAL:
Homilie te Lough Derg
Homilie voor de boeteviering ter gelegenheid van het symposium “Naar Genezing en Vernieuwing”

PALAD, CARLOS ANTONIO:
“Liturgisch misbruik kunnen we niet tolereren”

PIACENZA, MAURO KARDINAAL:
Brief aan de priesters
De priester is in essentie een gave

RARY, MATTHEW A.:
Uit naam van de Kerk

SARAH, ROBERT KARDINAAL:
Interview met Aleteia
Over de liturgie volgens Sacrosanctum Concilium

SCHALL, FR. JAMES V.:
De opkomst van een kruisloos Katholicisme

SCHNEIDER, BISSCHOP ATHANASIUSL
Voorstellen voor een juiste lezing van het Tweede Vaticaans Concilie

SCICLUNA, BISSCHOP CHARLES JUDE:
“Hij kan beter met een molensteen om zijn nek in gegooid worden…”
Toespraak over de bescherming van kinderen en de rol van de Katholieke Kerk

SLATTERY, BISSCHOP EDWARD:
Homilie over lijden en gehoorzaamheid

TIGHE, MGR.PAUL:
De uitdaging voor de Kerk in een digitale cultuur

TOBIN, BISSCHOP THOMASJ.:
Een open brief aan inactieve katholieken

VÉLEZ, FR. JUAN R.:
Wat komt eerst, het geweten of de paus?

WUERL, DONALD KARDINAAL:
Beschaafd handelen: de waarheid spreken in liefde

Advertisement

One thought on “Translations into Dutch”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s