Toepraak bij de bisschopswijding

Beste medepelgrims op de reis van het leven,

We leven in een bijzondere eeuw, de 21e, waarin ondanks de huidige economische malaise enorme vooruitgang wordt geboekt op elke gebied van de menselijke kennis en ondernemen, met nieuwe ontdekkingen en nieuwe toepassingen in wetenschap en techniek, in informatica en cybernetica, in geneeskunde en biotechnologie, in de sociale wetenschappen, in kunst en geesteswetenschappen, die allen het grenzeloze zelfoverstijgende bereik van de menselijke ervaring, begrip en oordeel, en de wolk van opkomende mogelijkheden voor menselijke besluit laten zien, waar degenen die voor ons kwamen niet van konden dromen. Ja, zelfs terwijl we spreken, zwerft Curiosity door de zandduinen van Mars, wachtende op een bemande ruimtereis naar de Rode Planeet.

De katholieke Traditie moet met al deze opwindende ontwikkelingen in gepsrek gaan, het oude met het nieuwe, in een wederzijds verrijkende kritische conversatie.

Maar de consecratie van een bisschop, als opvolger van de apostelen, in eenheeid van geest, wil en hart met de paus, als eerste herder, leraar en hogepriester van het bisdom dat aan hem is toevertrouwd, die, zoals de Meester, zijn leven moet geven voor zijn kudde, herinnert ons eraan dat menselijke behoeften altijd in essentie dezelfde zijn:

De Behoefte om lief te hebben en te worden liefgehad,

De behoefte aan een doel en roeping in het leven,

De behoefte om tot een familie en gemeenschap te behoren,

De behoefte aan genade en vergeving, voor vrede en gerechtigheid, voor vrijheid en geluk,

En ten diepste, de behoefte aan onsterfelijkheid en aan het Goddelijke.

Al deze fundamentele verlangens, als vaste bedrading in het menselijk hart, worden in de theologie uitgedrukt in het woord ‘verlossing’, en wij belijden dat ieder kind, iedere vrouw en man op deze planeet die verlossing kan vinden.

Er is een Weg – en dat is de Waarheid!

Het is de ware Weg die naar het Leven leidt, echt leven, leven ten volle, en leven dat noot eindigt. Er is een Weg, en dat is geen strategie, filosofie of iets vooverpakts. Deze Weg heeft een Naam, omdat het een Persoon is, de enige Persoon in de menselijke geschiedenis die echt uit de doden is verrezen, een Persoon die hier en nu leeft: Jezus van Nazareth, God de Mensegeworden Zoon. Hij alleen kan ons verlossen. Hij alleen kans ons de verlossing geven waar onze ziel naar verlangt. Hij alleen kan ons de Waarheid openbaren over God en het leven, over geluk en menselijkheid, over seksualiteit en gezingswaarden, over hoe we orden, gerechtigheid, verzoening en vrede in de wereld kunnen brengen.
Deze boodschap van Goed Nieuws, en deze beschaving van liefde die het teweegbrengt,moeten wij katholieke nu met verbeelding, vatsberadenheid en duidelijkheid verkondigen, samen met onze medechristenen en alle mensen van geloof en goede wil, aan het volk van Engeland, dit prachtige land, Maria’s bruidschat.

We moeten deze verlossende boodschap aan een volk bieden dat ernstig behoefte heeft aan nieuwe hoop en richting, hun rechten ontnomen door de woestijn van de moderne Britse politiek, vermoeid door de cyclus van werk, winkelen, vermaak, en verraden door onderwijskundige, gerechtelijke, medische en sociale beleidsmakers die, in de relativistische wereld die zij scheppen, hoe goedbedoeld ook, het zaad zaaien van een verstikkende tegencultuur van de dood.

Broeders en zusters, laten we vandaag, op het feest van Onze Lieve Vrouwe van Weldadigheid, van het Nazareth van Engeland, van deze Mis uitgaan met vreugdevolle ijver, vastberaden in de Heilige Geest, om de nodige bekeringen  – intellectueel, moreel en geestelijk – te helpen plaatsvinden, om iedereen die we ontmoeten Christus, het Evangelie van het leven, te laten ontvangen…

Bidt alstublieft voor mij tot de Heer Jezus, wiens Hart naar ons verlangt in het Heilig Sacrament, dat ik een nederige en heilige, orthodoxe, creatieve en moedige Bisschop van Porstmouth mag zijn, naar het voorbeeld van de Heer zelf.

One thought on “Toepraak bij de bisschopswijding”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s